03. dec 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Skal vi investere i elvarmepumpe eller biomassekedel?

Grøn Energi har analyseret varmeproduktionsprisen ved kombinationerne af at investere i en elvarmepumpe og en fliskedel. 

Når naturgas udskiftes med andre grønne brændsler, står valget ofte mellem en elvarmepumpe eller en biomassekedel. Det vil være rart at vide, hvilken varmeproduktionspris man kan forvente ved investeringer i nye grønne produktionsteknologier.

Med rod i de foreslåede ændringer til projektbekendtgørelsen, ophævelse af brændselsbindingen til naturgas og kraftvarmekravet i mindre fjernvarmeområder samt begrænsningerne på biomasseinvesteringer har tænketanken Grøn Energi analyseret på varmeproduktionsprisen ved forskellige kombinationer af investeringer i elvarmepumper og biomassekedler.

- Ændringerne giver på mange områder mulighed for at implementere varmepumper, mens kravene til biomasseanvendelse skærpes. Biomassekedler bør dog overvejes i forbindelse med nye investeringer, da de kan levere stabil varmeproduktion i hele året og bør fortsat være en del af den grønne omstilling. Biomasse kræver dog ændringer af lovgivningen. Investeringsbeslutningen mellem varmepumpe og biomasse er ikke nødvendigvis enten-eller, men snarere både-og, siger teknisk konsulent i Grøn Energi, Alexander Boye Boes, der har udarbejdet analysen.