12. nov 2018 Nyt fra Grøn Energi

Fuldt hus til temadag om luft som varmekilde

80 deltagere fra fjernvarmesektoren fordybede sig i fordele, fordomme og udfordringer ved luft som varmekilde i en varmepumpe.

80 deltagere fra danske fjernvarmeselskaber fordyber sig i dag i fordele, fordomme og udfordringer ved luft som varmekilde i en varmepumpe.

Fjernvarmeselskaber kan på sigt producere varme med varmepumper på den luft, der er omkring os.

For at vide mere om teknologiens muligheder var 80 deltagere fra fjernvarmebranchen samlet til den udsolgte temadag om luft som varmekilde, Grøn Energi havde arrangeret i Kolding i går.

Oplægsholdere fortalte med udgangspunkt i cases fra Støvring, Brande og Sig om teknik ved luft-vand varmepumpeanlæg, økonomiske overvejelser, støjforhold, afrimning, sæsonvariation og eftervisning af COP, overvejelser ved valg af varmepumpe fødet med luft.

Temadagens deltagere diskuterede de nævnte emner samt ønsker og forslag til tættere samarbejde og erfaringsudveksling om varmepumper og luft som varmekilde.

Temadagen var som nævnt helt udsolgt med interesserede skrevet på venteliste til næste gang.

Se vores kommende temadage om geotermi og varmelagring den 20. november og om store varmepumper den 6. december samt andre kommende arrangementer.