07. nov 2018 Nyt fra Grøn Energi

Fjernvarmen skal investere grønt nu

Energiaftalen bliver nu fulgt op med konkrete initiativer, så fjernvarmeværker med årlige varmeleverancer på 500 TJ og derunder (ca. 385 fjernvarmeområder) kan komme i gang med at skifte kraftvarme og gas ud med varmepumper og biomasse. 

Senest er forligsparterne bag energiaftalen blevet enige om at ophæve brændselsbindingen til naturgas og kraftvarmekravet i de mindre områder. Værkerne vil nu frit kunne investere i en biomassekedel, hvis de også investerer i en varmepumpe. Biomassekedlens varmeeffekt må ikke være større end den tilsvarende i varmepumpen.

Hvis et værk ønsker at investere i rene biomasseprojekter, skal der, i en periode, påvises en besparelse for varmekunderne på 1.500 kr. inkl. moms i forhold til det næstbilligste alternativ.

Grundbeløbet ophører ved udgangen af 2018 og giver i gennemsnit en prisstigning i varmeregningen på godt 4.000 kr. årligt for et standardhus. Med muligheden for at investere i varmepumper og biomasse vil værkerne i snit kunne barbere 3.000 kr. af varmeprisen ifølge Energistyrelsen.

Energistyrelsen udsteder retningslinjer for beregningsmetoden ved ikrafttrædelsen den 1. januar.