05. nov 2018 Nyt fra Grøn Energi

Absorptions-varmepumper på gas kan afløse gaskedler

De fleste forbinder varmepumper med el, men gasdrevne er også værd at overveje.

 

I et EUDP-projekt om direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper har Grøn Energi i samarbejde med Dansk Gasteknisk Center og Aktive Energi Anlæg undersøgt, hvordan direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper (DABS) kan indgå i et dansk fjernvarmesystem.

De seneste beregninger er på konsekvenserne ved at installere en DABS på Skagen Varmeværk og Bramming Fjernvarme.

Resultaterne viser, at det ikke kan betale sig at investere i en DABS for Skagen Varmeværk, fordi kraftvarmeenhederne på Skagen Varmeværk i dag er så effektive, at DABS’en ikke får tilstrækkelige driftstimer til at bære investeringsomkostningen.

På Bramming Fjernvarme vil en DABS have noget bedre muligheder, da der her er langt bedre muligheder for, at DABS’en er konkurrencedygtig. Det skyldes, at kraftvarmeenhederne ikke er så effektive som i Skagen.

For at fjernvarmen skal forblive et konkurrencedygtigt alternativ til individuel opvarmning, er effektive løsninger nødvendige. Her er en direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe værd at overveje som alternativ til gaskedler, hvis der kan findes en varmekilde. I takt med gassen bliver grønnere, vil løsningen på sigt blive endnu grønnere.