05. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Absorptions-varmepumper på gas kan afløse gaskedler

De fleste forbinder varmepumper med el, men gasdrevne er også værd at overveje.

 

I et EUDP-projekt om direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper har Grøn Energi i samarbejde med Dansk Gasteknisk Center og Aktive Energi Anlæg undersøgt, hvordan direkte gasfyrede absorptionsvarmepumper (DABS) kan indgå i et dansk fjernvarmesystem.

De seneste beregninger er på konsekvenserne ved at installere en DABS på Skagen Varmeværk og Bramming Fjernvarme.

Resultaterne viser, at det ikke kan betale sig at investere i en DABS for Skagen Varmeværk, fordi kraftvarmeenhederne på Skagen Varmeværk i dag er så effektive, at DABS’en ikke får tilstrækkelige driftstimer til at bære investeringsomkostningen.

På Bramming Fjernvarme vil en DABS have noget bedre muligheder, da der her er langt bedre muligheder for, at DABS’en er konkurrencedygtig. Det skyldes, at kraftvarmeenhederne ikke er så effektive som i Skagen.

For at fjernvarmen skal forblive et konkurrencedygtigt alternativ til individuel opvarmning, er effektive løsninger nødvendige. Her er en direkte gasfyret absorptionsvarmepumpe værd at overveje som alternativ til gaskedler, hvis der kan findes en varmekilde. I takt med gassen bliver grønnere, vil løsningen på sigt blive endnu grønnere.

 

 

 

 

 

Grøn Energi

02. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Flere fuldlasttimer i 2017

Decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker opnåede 918 timer fuldlasttimer i 2017 mod 865 i 2016 - en stigning på 6 procent, viser analyse fra Grøn Energi.

01. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Konference om 4DH i Aalborg i november

Videnskabelige resultater om 4DH og intelligente energisystemer præsenteres og debatteres på konference i Aalborg.

02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Nyt Ph.D-kursus i overgangen til 4. generations fjernvarme

Aarhus Universitet udbyder sammen med Grøn Energi og AVA et kursus i analyseteknikker i omstilling af fjernvarmesystemer og bygninger til 4. generations fjernvarme.

02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Tænk datacentrene tidligt ind i fjernvarmen

De kommende datacentre har masser af overskudsvarme, men hårde økonomiske rammevilkår og centrenes placering gør det svært at udnytte varmen, viser beregninger fra Grøn Energi.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.