02. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Flere fuldlasttimer i 2017

Decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker opnåede 918 timer fuldlasttimer i 2017 mod 865 i 2016 - en stigning på 6 procent, viser analyse fra Grøn Energi.

Mens elkapaciteten i 2017 har været stabil, er antallet af fuldlasttimer fra decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder steget fra 865 timer i 2016 til 918 timer i 2017, som er en stigning på cirka 6 procent, viser en ny analyse fra Grøn Energi.

Elprisen og gasprisen er steget og har givet et mindre opsving i antallet af fuldlasttimer fra decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder. Elkapaciteten var i 2016 cirka 1250 MW, mens den i 2017 er faldt til 1225 MW. Elkapaciteten på decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder er stabil, da mange enheder afventer grundbeløbets bortfald ved udgangen af 2018.

- Der er stor spredning på, hvor mange fuldlasttimer de enkelte anlæg har. Størstedelen af de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder har under 250 fuldlasttimer om året. Tendensen er, at få enheder får flere driftstimer, mens flertallet af enhederne får færre driftstimer. Samtidig har anlæg med størst elkapacitet typisk et højere antal fuldlasttimer end anlæg med lille elkapacitet, fortæller teknisk konsulent i Grøn Energi, Alexander Boye Boes, der har stået for analysen.

Antallet af fuldlasttimer fra termisk produktion afhænger i høj grad af mængden af fluktuerende produktion i elsystemet. Særligt elpriserne har stor indflydelse på driften af naturgasfyrede kraftvarmeenheder, som typisk leverer spidslast i perioder med højt elforbrug.

Decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker har den seneste tid oplevet stort fald i elproduktionen, mens kapaciteten har været konstant. Med et fald i vindproduktionen i 2016 oplevede værkerne en stigning i elprisen, som betød øget produktion. Den udvikling har altså gentaget sig i 2017.

 

Grøn Energi

02. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Flere fuldlasttimer i 2017

Decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker opnåede 918 timer fuldlasttimer i 2017 mod 865 i 2016 - en stigning på 6 procent, viser analyse fra Grøn Energi.

01. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Konference om 4DH i Aalborg i november

Videnskabelige resultater om 4DH og intelligente energisystemer præsenteres og debatteres på konference i Aalborg.

02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Nyt Ph.D-kursus i overgangen til 4. generations fjernvarme

Aarhus Universitet udbyder sammen med Grøn Energi og AVA et kursus i analyseteknikker i omstilling af fjernvarmesystemer og bygninger til 4. generations fjernvarme.

02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Tænk datacentrene tidligt ind i fjernvarmen

De kommende datacentre har masser af overskudsvarme, men hårde økonomiske rammevilkår og centrenes placering gør det svært at udnytte varmen, viser beregninger fra Grøn Energi.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.