02. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Flere fuldlasttimer i 2017

Decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker opnåede 918 timer fuldlasttimer i 2017 mod 865 i 2016 - en stigning på 6 procent, viser analyse fra Grøn Energi.

Mens elkapaciteten i 2017 har været stabil, er antallet af fuldlasttimer fra decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder steget fra 865 timer i 2016 til 918 timer i 2017, som er en stigning på cirka 6 procent, viser en ny analyse fra Grøn Energi.

Elprisen og gasprisen er steget og har givet et mindre opsving i antallet af fuldlasttimer fra decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder. Elkapaciteten var i 2016 cirka 1250 MW, mens den i 2017 er faldt til 1225 MW. Elkapaciteten på decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder er stabil, da mange enheder afventer grundbeløbets bortfald ved udgangen af 2018.

- Der er stor spredning på, hvor mange fuldlasttimer de enkelte anlæg har. Størstedelen af de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder har under 250 fuldlasttimer om året. Tendensen er, at få enheder får flere driftstimer, mens flertallet af enhederne får færre driftstimer. Samtidig har anlæg med størst elkapacitet typisk et højere antal fuldlasttimer end anlæg med lille elkapacitet, fortæller teknisk konsulent i Grøn Energi, Alexander Boye Boes, der har stået for analysen.

Antallet af fuldlasttimer fra termisk produktion afhænger i høj grad af mængden af fluktuerende produktion i elsystemet. Særligt elpriserne har stor indflydelse på driften af naturgasfyrede kraftvarmeenheder, som typisk leverer spidslast i perioder med højt elforbrug.

Decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker har den seneste tid oplevet stort fald i elproduktionen, mens kapaciteten har været konstant. Med et fald i vindproduktionen i 2016 oplevede værkerne en stigning i elprisen, som betød øget produktion. Den udvikling har altså gentaget sig i 2017.