02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Tænk datacentrene tidligt ind i fjernvarmen

De kommende datacentre har masser af overskudsvarme, men hårde økonomiske rammevilkår og centrenes placering gør det svært at udnytte varmen, viser beregninger fra Grøn Energi.

De første store datacentre bliver bygget i Danmark nu, men desværre kan det kun lade sig gøre at udnytte meget lidt af centrenes store mængder overskudsvarme som fjernvarme.

COWI vurderer, at der vil være seks store datacentre i Danmark i 2030. Deres elforbrug vil være omkring 7 TWh med et potentiale for overskudsvarme på omkring 2,5 TWh, som kan opvarme Odense alene.

- Placeringen af datacentre kræver et godt sted i elnettet og datakabelforbindelse, men datacentrene placeres ikke, så de nemt kan komme af med overskudsvarmen. Indtil nu er datacentrene typisk placeret i nærheden af store transformerstationer, som – med undtagelse af Facebooks datacenter i Odense – er placeret langt fra fjernvarmeforbrugere. Årsagen kan meget vel være, at aktørerne bag datacentrene ikke kender det danske fjernvarmesystem og heller ikke er blevet oplyst om det i ”salgsprocessen”. Derfor er det vigtigt at få tidlig kontakt til potentielle nye datacentres indehavere om mulighederne for at udnytte overskudsvarmen i fjernvarmesystemet, siger Grøn Energis chefanalytiker Nina Detlefsen.

To store datacentre er ved at blive opført ved Aabenraa. Det første forventes i drift i 2020 og bliver placeret centralt i elnettet og datanettet, men udnyttelse af overskudsvarmen ser ud til at blive for dyr, viser beregninger fra Grøn Energi. De alternative muligheder for varmeproduktion i Sønderjylland er billigere og kræver mindre investering end centrenes overskudsvarme.

Centrene har ellers varme nok til, at størstedelen af varmebehovet i de store byer i Sønderjylland kan dækkes af overskudsvarmen, men det kræver massive investeringer i varmepumper og et omfattende varmetransmissionssystem, som er dyrt og vil udgøre knap 22 procent af overskudsvarmens pris, jf figur 1.

Hvis datacentrene placeres, så der er mindre behov for transmissionsledninger, er det nemmere at få økonomi i overskudsvarmen.

Overskudsvarmeprojekter fra datacentre trues også af Skatteministeriets skitserede overskudsvarmeafgift på 20,50 kr/GJ, som vil gøre det så godt som umuligt at få økonomi i overskudsvarme placeret langt fra fjernvarmeforbrugerne.

FAKTA
Grøn Energi har bidraget med økonomiske beregninger til at undersøgeudnyttelse af overskudsvarme i Sønderjylland. De bygger blandt andet på forudsætningen om, at overskudsvarmeafgiften er 0. Slutrapporten fra projektet kan downloades til højre for denne artikel. 

Grøn Energi og Dansk Fjernvarme arrangerer den 6. december en temadag om store varmepumper

Grøn Energi

06. dec 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Varmepumper og fjernvarme er nøgler til fremtidens energi

60 deltagere arbejdede ved temadag på at få flere store varmepumper i dansk fjernvarme.

07. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Anders Eldrup fejrede 70 år med reception

Grøn Energis formand fejrede 70 år med reception den 30. oktober.

05. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Absorptions-varmepumper på gas kan afløse gaskedler

De fleste forbinder varmepumper med el, men gasdrevne er også værd at overveje.

 

02. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Flere fuldlasttimer i 2017

Decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker opnåede 918 timer fuldlasttimer i 2017 mod 865 i 2016 - en stigning på 6 procent, viser analyse fra Grøn Energi.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.