02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Tænk datacentrene tidligt ind i fjernvarmen

De kommende datacentre har masser af overskudsvarme, men hårde økonomiske rammevilkår og centrenes placering gør det svært at udnytte varmen, viser beregninger fra Grøn Energi.

De første store datacentre bliver bygget i Danmark nu, men desværre kan det kun lade sig gøre at udnytte meget lidt af centrenes store mængder overskudsvarme som fjernvarme.

COWI vurderer, at der vil være seks store datacentre i Danmark i 2030. Deres elforbrug vil være omkring 7 TWh med et potentiale for overskudsvarme på omkring 2,5 TWh, som kan opvarme Odense alene.

- Placeringen af datacentre kræver et godt sted i elnettet og datakabelforbindelse, men datacentrene placeres ikke, så de nemt kan komme af med overskudsvarmen. Indtil nu er datacentrene typisk placeret i nærheden af store transformerstationer, som – med undtagelse af Facebooks datacenter i Odense – er placeret langt fra fjernvarmeforbrugere. Årsagen kan meget vel være, at aktørerne bag datacentrene ikke kender det danske fjernvarmesystem og heller ikke er blevet oplyst om det i ”salgsprocessen”. Derfor er det vigtigt at få tidlig kontakt til potentielle nye datacentres indehavere om mulighederne for at udnytte overskudsvarmen i fjernvarmesystemet, siger Grøn Energis chefanalytiker Nina Detlefsen.

To store datacentre er ved at blive opført ved Aabenraa. Det første forventes i drift i 2020 og bliver placeret centralt i elnettet og datanettet, men udnyttelse af overskudsvarmen ser ud til at blive for dyr, viser beregninger fra Grøn Energi. De alternative muligheder for varmeproduktion i Sønderjylland er billigere og kræver mindre investering end centrenes overskudsvarme.

Centrene har ellers varme nok til, at størstedelen af varmebehovet i de store byer i Sønderjylland kan dækkes af overskudsvarmen, men det kræver massive investeringer i varmepumper og et omfattende varmetransmissionssystem, som er dyrt og vil udgøre knap 22 procent af overskudsvarmens pris, jf figur 1.

Hvis datacentrene placeres, så der er mindre behov for transmissionsledninger, er det nemmere at få økonomi i overskudsvarmen.

Overskudsvarmeprojekter fra datacentre trues også af Skatteministeriets skitserede overskudsvarmeafgift på 20,50 kr/GJ, som vil gøre det så godt som umuligt at få økonomi i overskudsvarme placeret langt fra fjernvarmeforbrugerne.

FAKTA
Grøn Energi har bidraget med økonomiske beregninger til at undersøgeudnyttelse af overskudsvarme i Sønderjylland. De bygger blandt andet på forudsætningen om, at overskudsvarmeafgiften er 0. Slutrapporten fra projektet kan downloades til højre for denne artikel. 

Grøn Energi og Dansk Fjernvarme arrangerer den 6. december en temadag om store varmepumper