02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Nyt Ph.D-kursus i overgangen til 4. generations fjernvarme

Aarhus Universitet udbyder sammen med Grøn Energi og AVA et kursus i analyseteknikker i omstilling af fjernvarmesystemer og bygninger til 4. generations fjernvarme.

Nina Detlefsen
Chefanalytiker
T: 76308000
M: 24620820
nid@danskfjernvarme.dk

Energisystemet gennemgår en omstilling af fjernvarmens produktions- og distributionssystemer, hvis kompleksitet de senere år er øget markant med kontrol- og overvågningsmekanismer i alle områder.

Med overgangen til smarte energisystemer, 4. generations fjernvarme (4GDH), vedvarende energikilder og detaljerede data med høj opløsning fra smarte målere i bygninger er nye udfordringer, løsninger og metoder opstået.

Ph.D-kurset i 4GDH holdes den 21. til 25. januar i Aarhus og fokuserer på analysetekniker for store datasæt i fjernvarmekontekst og transformation af bygninger og distributionsnetværk til 4GDH. Kurset er særlig relevant for ansatte i fjernvarmeselskaber, der arbejder med analyser og beregninger. 

På kurset bliver emnerne primært belyst ved gruppearbejde og cases fra fjernvarmesystemet i Aarhus. Undervisningen består af forelæsninger og egne medbragte data og cases, som benyttes i den caseorienterede del af kurset. Industrielle og akademiske forelæsninger, relevant forskning og teknisk litteratur er store dele af kurset.

Kurset er organiseret af Renewable Energy Systems Group og the Indoor Climate and Energy Group på Department of Engineering på Aarhus Universitet i samarbejde med Grøn Energi og AffaldVarme Aarhus (AVA) som del af Ready-projektet.

Kurset giver 5 ECTS-point.

Mere information og tilmelding følger snarest her på siden. 

Grøn Energi

02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Tænk datacentrene tidligt ind i fjernvarmen

De kommende datacentre har masser af overskudsvarme, men hårde økonomiske rammevilkår og centrenes placering gør det svært at udnytte varmen, viser beregninger fra Grøn Energi.

20. sep 2018

Datacentre skal være en del af den grønne løsning

Datacentre får elforbruget til at stige, men de kan også blive en del af den grønne løsning, hvis overskudsvarmen bruges. En task-force skal bane vejen, lyder ekspert-anbefalingen til Christiansborg.

18. sep 2018

Havvand skal opvarme Danmarks store byer

Havvand kan blive det næste skridt i Danmarks grønne omstilling. Det kan opvarme landets største byer, er meldingen fra en række eksperter, som i dag leverer en række anbefalinger til Christiansborg.

18. sep 2018

Synergi mellem fjernvarme og virksomheder

Her kan du læse hvilke anbefalinger, arbejdsgruppen "Synergi mellem fjernvarme og virksomheder" kom frem til på varmepumpecampen. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.