02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Nyt Ph.D-kursus i overgangen til 4. generations fjernvarme

Aarhus Universitet udbyder sammen med Grøn Energi og AVA et kursus i analyseteknikker i omstilling af fjernvarmesystemer og bygninger til 4. generations fjernvarme.

Nina Detlefsen
Chefanalytiker
T: 76308000
M: 24620820
nid@danskfjernvarme.dk

Energisystemet gennemgår en omstilling af fjernvarmens produktions- og distributionssystemer, hvis kompleksitet de senere år er øget markant med kontrol- og overvågningsmekanismer i alle områder.

Med overgangen til smarte energisystemer, 4. generations fjernvarme (4GDH), vedvarende energikilder og detaljerede data med høj opløsning fra smarte målere i bygninger er nye udfordringer, løsninger og metoder opstået.

Ph.D-kurset i 4GDH holdes den 21. til 25. januar i Aarhus og fokuserer på analyseteknikker for store datasæt i fjernvarmekontekst og transformation af bygninger og distributionsnetværk til 4GDH. Kurset er særlig relevant for ansatte i fjernvarmeselskaber, der arbejder med analyser og beregninger. 

På kurset bliver emnerne primært belyst ved gruppearbejde og cases fra fjernvarmesystemet i Aarhus. Undervisningen består af forelæsninger og egne medbragte data og cases, som benyttes i den caseorienterede del af kurset. Industrielle og akademiske forelæsninger, relevant forskning og teknisk litteratur er store dele af kurset.

Kurset er organiseret af Renewable Energy Systems Group og the Indoor Climate and Energy Group på Department of Engineering på Aarhus Universitet i samarbejde med Grøn Energi og AffaldVarme Aarhus (AVA) som del af Ready-projektet.

Kurset giver 5 ECTS-point. 

Tilmeld dig her.