14. sep 2018

Varmepumper i de store byer

Her kan du læse hvilke anbefalinger, arbejdsgruppen "Varmepumper i de store byer" kom frem til på varmepumpecampen. 

Danmark har et mål om en energiforsy­ning fri for kul i 2030. På grund af regler og afgifter har det historisk været mest fordelagtigt at satse på biomasse i form af halm, træflis og træpiller. Derfor har mange centrale kraftvarmeværker allerede kon­verteret – eller er i gang med at omlægge – til biomasse. Biomasse er et skridt i den grønne omstilling, men det er en midlerti­dig løsning.

Flere store byer ønsker at springe biomasse over og etablere varmepumper, som hen­ter energien fra vedvarende varmekilder, overskudsvarme og grøn vindmøllestrøm. Byerne står overfor milliardstore investe­ringer i nye anlæg, som rækker langt ind i fremtiden. Hvis ikke reglerne ændrer sig, tvinges de til at investere i store biomas­sekraftvarmeværker, som man hænger på de næste 25-30 år. Dette vil forsinke den grønne omstilling markant.

ANBEFALINGER
For at sikre at de store byer får mulighed for at investere grønt, foreslår gruppen følgende:

  • FJERN KRAFTVARMEKRAVET OG ERSTAT MED KRAV OM INTEGRATION
    En af de store barrierer for at anvende varmepumper i de store byer er kraftvarmekravet. Det betyder, at fjernvarmeværkerne skal samproducere varme og strøm, men dette krav er ikke tidssvarende. Derfor skal kraftvarmekravet væk, så integration af el og varme (og køling) kan fremme en fleksibel, varieret og bære­dygtig forsyning af de store byer.
  • MODERNISÉR EL-TARIFFERNE, SÅ DE UNDERSTØTTER GRØN OMSTILLING
    Tarifferne skal også understøtte en fleksibel, varieret og bæredygtig forsyning. Det betyder, at de skal mo­derniseres, så de ikke modarbejder en effektiv udnyttelse af grøn teknologi som eksempelvis store, eldrevne varmepumper i fjernvarmen.
  • FJERN POLITISK URO OM AFGIFTER PÅ OVERSKUDSVARME
    Potentialet for overskudsvarme, der kan genbruges til fjernvarme, er kortlagt ad flere omgange. En udnyttelse af det store potentiale kræver investeringer hos både fjernvarmeselskaber og virksomheder. Men usikkerhe­den om afgifter på overskudsvarme fører til væsentligt færre investeringer i opsamling af overskudsvarme. Derfor anbefales det, at afgifterne indrettes, så de ikke reelt forhindrer anvendelsen af overskudsvarme. Det betyder, at afgifterne skal afspejle værdien af overskudsvarmen, ligesom falsk overskudsvarme skal undgås, fx gennem certificering via energisynsordningen.

 


Grøn Energi

02. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Flere fuldlasttimer i 2017

Decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker opnåede 918 timer fuldlasttimer i 2017 mod 865 i 2016 - en stigning på 6 procent, viser analyse fra Grøn Energi.

01. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Konference om 4DH i Aalborg i november

Videnskabelige resultater om 4DH og intelligente energisystemer præsenteres og debatteres på konference i Aalborg.

02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Nyt Ph.D-kursus i overgangen til 4. generations fjernvarme

Aarhus Universitet udbyder sammen med Grøn Energi og AVA et kursus i analyseteknikker i omstilling af fjernvarmesystemer og bygninger til 4. generations fjernvarme.

02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Tænk datacentrene tidligt ind i fjernvarmen

De kommende datacentre har masser af overskudsvarme, men hårde økonomiske rammevilkår og centrenes placering gør det svært at udnytte varmen, viser beregninger fra Grøn Energi.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.