14. sep 2018

Overskudsvarme fra datacentre

Her kan du læse hvilke anbefalinger, arbejdsgruppen "Overskudsvarme fra datacentre" kom frem til på varmepumpecampen. 

I disse år etablerer virksomheder som Ap­ple, Google og Facebook store datacentre i Danmark. 

Disse har i høj grad efterspurgt grønne le­verancer af strøm til deres mange servere. Næste grønne skridt er at fjerne barriererne for en bæredygtig udnyttelse af overskuds­varmen, hvilket kun kan ske gennem store varmepumper og integration med fjernvar­mesystemet.

Dette er især vigtigt, fordi datacentrene vil forbruge enorme mængder el. Energistyrel­sen forventer, at de kommende datacentre sluger 17 % af Danmarks elforbrug i 2030. Hvis overskudsvarmen fra datacentrene bliver udnyttet, kan den opvarme op mod 200.000 huse.

Overskudsvarme fra datacentrene er såle­des en stor potentiel varmekilde, som kan bidrage til Danmarks grønne omstilling til et fossilfrit samfund, hvis den udnyttes.

Desværre er der risiko for, at vinduet er ved at lukke for udnyttelsen af overskuds­varmen, så datacentrene i stedet må blæse varmen ud til gråspurvene.

Der mangler derfor en klar vision, samar­bejde i branchen og de rigtige rammer, før de nødvendige investeringsbeslutninger bliver truffet.

ANBEFALING

For at sikre udnyttelse af overskudsvarmen fra datacentre foreslår gruppen følgende:

  • OPRET TASKFORCE OG UDRULNINGSPLAN FINANSIERET AF ENERGIAFTALEN
    Der bør nedsættes en taskforce med repræsentanter fra branchen og myndigheder, som indenfor seks må­neder leverer svar på, hvor barriererne for anvendelse af overskudsvarme fra datacentre er, løsningsmodeller med koncepter for forretningsmodeller til udnyttelse af overskudsvarme samt en plan for, hvordan udrulnin­gen kan ske, herunder brancheaftaler mellem parterne. Arbejdet foreslås finansieret af puljen til fremme af overskudsvarme i energiaftalen af 29. juni 2018.

Grøn Energi

02. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Flere fuldlasttimer i 2017

Decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker opnåede 918 timer fuldlasttimer i 2017 mod 865 i 2016 - en stigning på 6 procent, viser analyse fra Grøn Energi.

01. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Konference om 4DH i Aalborg i november

Videnskabelige resultater om 4DH og intelligente energisystemer præsenteres og debatteres på konference i Aalborg.

02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Nyt Ph.D-kursus i overgangen til 4. generations fjernvarme

Aarhus Universitet udbyder sammen med Grøn Energi og AVA et kursus i analyseteknikker i omstilling af fjernvarmesystemer og bygninger til 4. generations fjernvarme.

02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Tænk datacentrene tidligt ind i fjernvarmen

De kommende datacentre har masser af overskudsvarme, men hårde økonomiske rammevilkår og centrenes placering gør det svært at udnytte varmen, viser beregninger fra Grøn Energi.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.