14. sep 2018

Fjernvarmens rolle i den grønne omstilling

Her kan du læse hvilke anbefalinger, arbejdsgruppen "Fjernvarmens rolle i den grønne omstilling" kom frem til på varmepumpecampen. 

Danmark skal omstille grønt, og både fjern­varmeforsyning og elproduktion spiller en nøglerolle i denne omstilling. Det er ikke re­alistisk at nå 2050-målene uden en vis grad af elektrificering. Den mest omkostningsef­fektive grønne omstilling sker i et samspil, hvor afgifts- og tilskudsstrukturen indrettes, så den fremmer elektrificeringen ved hjælp af varmepumper, i takt med at der fortsat udbygges med mere vedvarende energi­produktion.

Integration af fjernvarme og elektricitet i store varmepumper er en nøgle til at opnå sammenhængende og omkostningseffek­tive energiforsyninger. Både fordi varme­produktion baseret på omgivelsesvarme og varmepumper er tre-fire gange så energieffektiv som varme produceret via forbrændingsteknologier, men også fordi fjernvarmens fleksibilitetspotentiale og lag­ringsmuligheder af varmt vand giver god opbakning til et el-system baseret på ved­varende energi.

ANBEFALINGER

For at sætte mere fart på den grønne omstilling anbefaler gruppen følgende:

  • SAML BRANCHEN OM DE VIGTIGSTE BUDSKABER
    Energisektorens aktører – forbrugere, fjernvarme- og elsektoren samt industri og varmepumpeproducenter – formulerer i fællesskab de vigtigste elementer, som kan skabe fremdrift i den grønne omstilling, ikke bare frem mod 2030-målsætningerne, men også frem mod mål og visioner for 2050. Branchen vil bidrage med tydelige budskaber om problemstillinger, udfordringer og løsningsforslag.
  • SKAB TIDSSVARENDE RAMMEVILKÅR FOR ELEKTRIFICERING
    Træf politiske beslutninger, som bidrager til systemintegration og nedsæt et udvalg, der med anbefalin­gerne som inspiration laver en handlingsplan, så Danmark ændrer retning og i højere udnytter fordelene ved systemintegration. Hvis rammevilkårene ændres, så de fremmer og ikke modarbejder grøn omstilling, kan fjernvarmen i endnu højere grad bidrage til integration af vedvarende energi og opfyldelse af klimamålsæt­ningerne.

Grøn Energi

02. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Flere fuldlasttimer i 2017

Decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker opnåede 918 timer fuldlasttimer i 2017 mod 865 i 2016 - en stigning på 6 procent, viser analyse fra Grøn Energi.

01. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Konference om 4DH i Aalborg i november

Videnskabelige resultater om 4DH og intelligente energisystemer præsenteres og debatteres på konference i Aalborg.

02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Nyt Ph.D-kursus i overgangen til 4. generations fjernvarme

Aarhus Universitet udbyder sammen med Grøn Energi og AVA et kursus i analyseteknikker i omstilling af fjernvarmesystemer og bygninger til 4. generations fjernvarme.

02. okt 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Tænk datacentrene tidligt ind i fjernvarmen

De kommende datacentre har masser af overskudsvarme, men hårde økonomiske rammevilkår og centrenes placering gør det svært at udnytte varmen, viser beregninger fra Grøn Energi.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.