06. jan 2015 Analyse

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Grøn Energi har lavet en analyse som viser, at barrieren for udbredelse af store varmepumper er, at den samlede produktionspris er 20-25 procent for høj.

Kontakt Nina Detlefsen
nid@danskfjernvarme.dk
tlf. 24 62 08 20

Fordeling af omkostninger ved varmeproduktion på en varmepumpe. De flyvende lagkagestykker er de dele, som Grøn Energi foreslår reduceret.

Mange fjernvarmeværker undersøger i øjeblikket, om de skal investere i en stor varmepumpe og dermed investere i grøn fjernvarme. Høje elafgifter, PSO-, distribution-, net og systemtariffer gør, at selskabsøkonomien i en eldrevet varmepumpe sammenlignet med alternative produktionsformer på biomasse er ufordelagtig. Elafgifter, PSO- og nettariffer er i dag en væsentlig omkostning. Tariffer og afgifter kan justeres af de rette instanser, så selskabsøkonomien ved varmeproduktion på en varmepumpe forbedres og derved skabe et godt investeringsklima for store eldrevne varmepumper.

Grøn Energi analyserer i denne analyse hvilke elafgifter, PSO- og eltariffer en varmepumpe skal betale, samt hvem der kan tage initiativ til forbedringer.

Grøn Energi anbefaler:

  1. at fjerne PSO-tariffen for store eldrevne varmepumper
  2. at lade store eldrevne varmepumper tælle som energibesparelse,
  3. indførelse af lavere eltariffer.

Effekten af disse tiltag vil være en konkurrencedygtig varmepris for varme produceret med en eldrevet varmepumpe. 

Hent analysen her

  • 06. jan 2015

    Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper