16. maj 2018 Analyse

Investeringer uden for kvotesektoren

Notatet sætter tal på konsekvenserne for investeringer i fjernvarmesektoren ved at halvere elafgiften til rumvarme og give frit brændselsvalg uden for kvotesektoren

Christian Holmstedt Hansen
Analytiker
M: 2348 2962
chh@danskfjernvarme.dk

Investeringer udenfor kvotesektoren fra 2020-2030.

Fjernvarmeværkerne investerer i meget få eldrevne varmepumper hvis elafgiften fastholdes på det nuværende niveau. I stedet investerer fjernvarmeværkerne i naturgasdrevne varmepumper i områder hvor der er krav om kraftvarme og biomassekedler i de områder hvor der hverken er kraftvarme eller naturgas. Det betyder at hvis kraftvarmekravet ophæves uden at elafgiften sænkes så vil værkerne udenfor kvotesektoren investere meget i biomassekedler.

Med krav om kraftvarme og fuld elafgift investeres i ca. 150 MW eldrevne varmepumper udover de gasdrevne. Dette skyldes at den ’bedste’ teknologi er biomasse, næstbedste er en elvarmepumpe eller en gasvarmepumpe. Varmepumperne er kun konkurrencedygtige når der er en god varmekilde til rådighed.

Halveres elafgiften eller nedsættes elafgiften til 15 øre/kWh for fjernvarmeværkerne vil de primært investere i eldrevne varmepumper frem for biomassekedler idet elvarmepumper her er konkurrencedygtige overfor biomassekedler selv ved mindre gode varmekilder.

 

Analyse

  • 16. maj 2018

    Investeringer uden for kvotesektoren