20. jan 2023 Analyse

Drejebog om fossilfri spidslast

Grøn Energi har for Energistyrelsen udarbejdet en drejebog for fossilfri spidslast i fjernvarmesystemet. Drejebogen skal øge viden om fossilfri spidslast i små og mellemstore.

Drejebogen og beregningsprogrammet er udarbejdet for Energistyrelsen af Grøn Energi i samarbejde med fjernvarmebranchen og har ophæng i klimaaftale af 22. juni 2020 og dennes midler til understøttende tiltag vedrørende grøn fjernvarme. Drejebogen er udarbejdet i 2022, og dette afspejles i tal og data, som er fra Energiproducenttællingen 2020 og Energistatistik 2020. 

Drejebogen kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Temadage om spidslast

I løbet af februar afholder Energistyrelsen og Dansk Fjernvarme to temadage, hvor fjernvarmeselskaberne inviteres til at få en præsentation af de to produkter samt en række andre oplæg om relevante emner vedrørende spidslast. Den ene temadag afholdes hos Dansk Fjernvarme i Kolding d. 6 februar, og den anden afholdes hos Energistyrelsen i København d. 27. februar.

Mere information og tilmeldelse kan findes her på vores hjemmeside