22. jan 2021 Analyse

Effektiviseringspotentiale ved udnyttelse af værksinterne varmekilder

Et netop afsluttet EUDP-projekt om udnyttelse af en elvarmepumpe til køling af et fjernvarmeværks lagertank, viser nye muligheder for intern drift. Grøn Energi har i en ny analyse bidraget til projektet, der finder både økonomiske og miljømæssige besparelser.

Alexander Boye Boes
Teknisk konsulent, Grøn Energi
M: 2872 7661
abp@danskfjernvarme.dk

Skitsering af ekstern og intern drift af en elvarmepumpe med udeluft som varmekilde.

Grøn Energi har deltaget i EUDP-projektet ”Metoder til effektiv udnyttelse af værksinterne varmekilder med varmepumper”  det netop er afsluttet. EMD har i forbindelse med projektet, skabt et grundlag for mere detaljerede beregninger af temperaturniveauer i energyPRO. Grøn Energi har i den forbindelse anvendt de nye beregningsmoduler til at undersøge effektiviseringspotentialet for udnyttelse af værksinterne varmekilder gennem elvarmepumper.

En elvarmepumpe baseret på udeluft kan med blot en lille merinvestering tilsluttes et fjernvarmeværks lagertank. Her kan varmepumpen køle bundlaget i lagertanken, hvorved der både produceres varmt vand ved fremløbstemperatur, men også koldt vand, der kan anvendes til blandt andet at øge effektiviteten af en fliskedel eller et solvarmeanlæg. 

Anvendes det kolde vand i et solvarmeanlæg, kan varmeproduktionen fra anlægget øges med 36 %. Dette sker, da det kolde vand gør at anlægget kan trække mere energi ud af solen, men muliggør også produktion på kolde vinterdage, hvor anlægget normalt ikke er i drift. Dette giver en lavere varmepris hos forbrugeren på 160 kr./år. Herudover reduceres også CO-udledningen. Det kolde vand fra intern drift af en elvarmepumpe  kan også anvendes til at øge effektiviteten af røggaskondenseringen på en fliskedel. Det koldere vand gør, at der kan hentes mere varme ud af samme mængde træflis.

Følsomhedsanalyser viser, at merinvesteringen til intern udnyttelse af en elvarmepumpe er robust, uanset om der er tale om udnyttelse i et solvarmeanlæg eller en fliskedel. Intern drift af en elvarmepumpe giver dog specielt mening i kombination med et solvarmeanlæg. Effektiviseringspotentialet afhænger meget af både elpriser, lagerstørrelse, varmekilde samt fremløbs- og returtemperatur på fjernvarmeværket. 

Værksinterne varmekilder