12. maj 2021 Analyse

Power-to-X og fjernvarme

Analyse fra Grøn Energi, TVIS og Cowi konkluderer, at fjernvarme i høj grad kan bidrage til at gøre PtX til en succes i Danmark. Der er dog udfordringer, som rapporten kommer med løsningsforslag til. 

Hvis elektrolyse og fjernvarme kobles sammen i PtX-projekter, kan omkostningen til produktionen af grøn brint reduceres betydeligt. Den forbedrede økonomi for brintproducenten kan bidrage til hurtigere etablering og større PtX-anlæg i Danmark. Det er blandt resultaterne af analysen Power-to-X og fjernvarme, som fjernvarmens tænketank Grøn Energi står bag sammen med COWI og TVIS. 

Varmen fra PtX er velegnet til integration i fjernvarmen som en del af en O2-neutral fjernvarmeforsyning. Udnyttelse af PtX-varme til fjernvarme forstærker integration på tværs af sektorer som el, varme, transport, affald, industri og landbrug. Integration med fjernvarme betyder øget energieffektivitet og sektorintegration.

Hele rapporten og et resume kan hentes her på siden. 

Hent analysen