17. nov 2020 Analyse

Fuldlasttimer 2020

Analysen beskriver udviklingen i antallet af fuldlasttimer for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder fra 2010 til 2019.

Alexander Boye Boes
Teknisk konsulent, Grøn Energi
M: 2872 7661
abp@danskfjernvarme.dk

Grøn Energi har offentliggjort den årlige analyse af fuldlasttimer for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeenheder. Antallet af fuldlasttimer var i 2019 uændret i forhold til året forinden og elkapaciteten var stabil. 

De decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker har gennem den seneste periode på 10 år oplevet stort fald i elproduktionen, mens kapaciteten har været stabilt omkring 1250 MW. Ved udgangen af 2018 gik snakken således på, om enhederne fortsat ville have en rolle, da man stod til at miste et væsentligt støttebeløb i form af grundbeløbet. Det forventede fald i elkapacitet er udeblevet i 2019, og det lader til, at fjernvarmeselskaberne lader deres naturgasfyrede kraftvarmeenheder blive stående.

Dette kan blandt andet skyldes, at mange kraftvarmeenheder er afskrevet, hvorved fjernvarmeselskaberne kan beholde anlæggene uden store omkostninger. Anlæggene kan således agere spids- og reservelast for fjernvarmeselskabet samt deltage i balanceringsmarkederne for el.

En rekordstor vindproduktion i 2019 reducerede den gennemsnitlig elpris en smule, hvilket ikke er en fordel for kraftvarmeenhederne. Samtidig har en lav naturgaspris haft den omvendte effekt på produktionen. Samlet var antallet af fuldlasttimer i 2019 stagneret i forhold til året forinden – i alt ca. 1100 fuldlasttimer i 2019. 

Fuldlasttimer analyse 2019