08. mar 2018 Analyse

Betydningen af lempelse af elvarmeafgiften for eldrevne varmepumper i fjernvarmen

Analysen belyser effekten af at nedsætte elvarmeafgiften for et typisk kraftvarmeværk ved investering i en eldrevet varmepumpe. I analysen sammenlignes varmeproduktionspriser ved investering i henholdsvis en eldrevet varmepumpe og en fliskedel.

Alexander Boye Petersen
Teknisk konsulent
M: 2872 7661
abp@danskfjernvarme.dk

Varmeproduktionspriser for et kraftvarmeværk ved investering i henholdsvis en eldreven varmepumpe og fliskedel i perioden 2017 til 2037.

Analysen tager udgangspunkt i et standard kraftvarmeværk med naturgasmotor- og kedel og undersøger effekten af den fastlagte og planlagte reduktion af elvarmeafgiften. Analysen undersøger hvad varmeproduktionsprisen bliver, hvis kraftvarmeværket investerer i henholdsvis en grundvandsdrevet varmepumpe og en fliskedel.

 

2017-satsen for elvarmeafgiften er 405 kr./MWh. Varmeproduktionsprisen undersøges ved både den fastlagte reduktion i elvarmeafgiften, således at denne er 255 kr./MWh fra 1. maj 2018 til og med 2019, 205 kr./MWh i 2020 og 305 kr./MWh i 2021 og fremefter, og den planlagte reduktion i elvarmeafgiften, således at denne yderligere er 155 kr./MWh i 2021 og fremefter. Det forudsættes, at kraftvarmeværket ikke er underlagt brændselsbindingen og kraftvarmekravet, dvs. at investering i en fliskedel er muligt.

 

Hvis elvarmeafgiften reduceres som fastlagt, vil varmeproduktionsprisen ved investering i en eldrevet varmepumpe kun blive lavere end ved investering i en fliskedel i årene 2019 og 2020. Dvs. at der skal den fulde reduktion af elvarmeafgiften til, før varmeproduktionsprisen for varmepumpen forbliver lavere end for fliskedlen.

Analyse