17. jan 2018 Analyse

Fjernvarmens konkurrenceforhold overfor individuel opvarmning

Analysen belyser konkurrenceforholdet mellem nyetableret fjernvarme og individuel opvarmning ved at vise beregninger for et dansk eksempel.

Christian Holmstedt Hansen
Analytiker
M: 2348 2962
chh@danskfjernvarme.dk

Sammenligning af varmeprisen for nyetableret fjernvarme produceret med fliskedel med og forskellige typer af individuel opvarmning. Varmebehov på 13 800 kWh/år.

Analysen belyser konkurrenceforholdet mellem nyetableret fjernvarme og individuel opvarmning ved at vise beregninger for et dansk eksempel. Der redegøres for, hvilke parametre, som påvirker prisen på både fjernvarme og varme fra individuel forsyning, og hvilken indflydelse varmebehovet har for priserne.

Overordnet viser analysen, at nyetableret fjernvarme i høj grad er konkurrencedygtig i forhold til individuel opvarmning, både ved det varmeforbrug som bygninger har idag, og når bygningsmassen er omstillet til lavenergi

Konkurrenceforholdet mellem individuel forsyning og fjernvarme vil netop være aktuelt ved nyetablerede fjernvarmesystemer i udlandet, og derfor er resultaterne fra analysen relevante i et eksport perspektiv.

Analyse

  • 17. jan 2018

    Fjernvarmens konkurrenceforhold overfor indviduel opvarmning