29. sep 2016 Analyse

Øget udnyttelse af overskudsvarme i fjernvarmen

Der snakkes meget om at overskudsvarme bør udnyttes i fjernvarmesystemet. Der er i dag væsentlige barrierer øget udnyttelse af overskudsvarme. I denne analyse fra Grøn Energi kommer Grøn Energi med bud på hvad der skal til for at øge udnyttelsen.

John Tang
tlf. +45 24 42 88 84
jt@danskfjernvarme.dk

Varme der spildes i forbindelse med produktionsprocesser, konverteringsprocesser og lagringsprocesser kan i fremtiden være en kilde til fjernvarme i langt højere grad end det er tilfældet i dag. Grunden til at overskudsvarme ikke udnyttes i dag er barrierer i forbindelse med anvendelse af varmepumper til temperaturløft af overskudsvarme. Indikationer af, at der kan være flere og store datacentraler på vej ind i Danmark har øget interessen for overskudsvarme.

Grøn Energi og Dansk Fjernvarme har kortlagt eksisterende overskudsvarmeleveringer til fjernvarmenet og har fundet 41 virksomheder som leverer overskudsvarme til fjernvarmeværker. I 2015 har disse værker leveret 3461TJ svarende til ca. 2,9% af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Den vægtede overskudsvarmepris afregnes til et vederlag på 141 kr\MWh-varme ex moms. For leverandører, der ikke er fritaget for at betale overskudsvarmeafgift, er det gennemsnitlige vederlag 195 kr\MWh.

Med baggrund i denne kortlægning undersøges i denne analyse hvorledes rammebetingelser for overskudsvarme kan forbedres, således der opnås de rette incitamenter til øget udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarmeformål.

Analyse

  • 29. sep 2016

    Øget udnyttelse af overskudsvarme