29. sep 2016 Analyse

Kortlægning af udnyttet overskudsvarme i fjernvarmen

Der snakkes meget om at overskudsvarme bør udnyttes i fjernvarmesystemet. Men hvor meget udnyttes egentligt i dag? I denne analyse fra Grøn Energi kortlægges den udnyttede overskudsvarme.

John Tang
tlf. +45 24 42 88 84
jt@danskfjernvarme.dk

Grøn Energi og Dansk Fjernvarme har kortlagt eksisterende overskudsvarmeleveringer til fjernvarmenet og har fundet 41 virksomheder som leverer overskudsvarme til fjernvarmeværker. I 2015 har disse værker leveret 3461TJ svarende til ca. 2,9% af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Den vægtede overskudsvarmepris afregnes til et vederlag på 141 kr\MWh-varme ex moms. For leverandører, der ikke er fritaget for at betale overskudsvarmeafgift, er det gennemsnitlige vederlag 195 kr\MWh.

Afgiftsbetalingen fra overskudsvarmeleverancerne udgør 24 mio kr i 2015 for de 47% af leverancerne som er omfattet af overskudsvarmeafgifter. Hvis overskudsvarmen skulle have været produceret udelukkende på naturgaskedler ville dette have genereret et provenu til Staten på 206 mio kr pr år.

Analyse

  • 29. sep 2016

    Kortlægning af udnyttet overskudsvarme