09. jan 2019 Analyse

Varmeproduktionspriser ved forskellige investeringsscenarier

Ved at undersøge forskellige varmeproduktionsteknologier for et mindre naturgasfyret kraftvarmeværk, er det muligt, at vurdere den økonomiske effekt af fremtidige investeringer i varmeproduktionskapacitet.

Alexander Boye Boes
Teknisk konsulent
M: 2872 7661
abp@danskfjernvarme.dk

Omkostningsfordeling for investering i henholdsvis 11 MW elvarmepumpe eller 11 MW biomassekedel i årene 2021 og 2035.

Med grundbeløbets bortfald og målsætninger om grøn omstilling står mange naturgasfyrede kraftvarmeværker netop nu overfor store udfordringer. Mange værker skal investere i ny produktionsteknologi samtidig med, at varmeprisen minimeres og fremtidige klimapåvirkninger så vidt muligt undgås. Naturgas bliver i højere grad udskiftet med andre brændsler og når et værk skal investere står valget ofte mellem en eldrevet varmepumpe eller en biomassekedel. Herudover overvejer mange fjernvarmeselskaber at investere i solvarme og elkedler.

Med udgangspunkt i et mindre naturgasfyret kraftvarmeværk har analyse af hundredvis af investeringskombinationer vist, at teknologidiversitet er en vigtig faktor for økonomisk optimale investeringer på fjernvarmeværket. Ved investering i en elvarmepumpe, fås den laveste varmeproduktionspris ved investeringer i størrelsesordenen 11-13 MW varme. Ved investering i en biomassekedel, fås den laveste varmeproduktionspris ved investeringer i størrelsesordenen 9-11 MW varme. I forhold til referencen baseret på naturgas kan fjernvarmeværket ved sådanne investeringer reducere varmeproduktionsprisen til ca. 310 kr./MWh.

Forskellige investeringsscenarier har endvidere vist, at kombination af flere varmeproduktionsteknologier så som solvarme og elkedler kan være med til at reducere varmeproduktionsprisen yderligere samt udgøre en essentiel brik i en grøn omstilling til et fossilfrit fjernvarmeværk.

Mange faktorer har betydning for investeringerne. Specielt har el- og brændselspriser betydning for den resulterende varmeproduktionspris. Ligeledes har investeringsomkostningerne stor betydning for dimensionering af anlæggene. Risikoafdækning gennem teknologidiversitet er derfor af afgørende betydning for fjernvarmeværkernes investeringsbeslutninger.

Analysen har endvidere påvist synergieffekter mellem blandt andet elvarmepumper og biomassekedler, således at lige store investeringer i en elvarmepumpe og en biomassekedel i mange tilfælde vil være en fordelagtig løsning. Ligeledes har analysen vist at et solvarmeanlæg i kombination med en elvarmepumpe vil reducere driftstimerne på elvarmepumpen, da der er sammenfald mellem de to i sommerperioden. Her vil en elvarmepumpe baseret på udeluft have en høj COP og solvarmeanlægget vil have størstedelen af sin varmeproduktion. Denne eventuelt manglende synergi afhænger dog i høj grad af anlægsdimensionering.

 

 

 

Analyse

  • 09. jan 2019

    Investeringsanalyse: Varmeproduktionspriser ved forskellige investeringsscenarier