10. okt 2017 Analyse fra Grøn Energi

Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases

Analysen undersøger varmeprisstigningen for et standardhus, når grundbeløbet til de decentrale kraftvarmeværker udfases med udgangen af 2018.  

Kasper Nagel
Projektanalytiker
M: 6165 7175
kan@danskfjernvarme.dk

Årlige varmeprisstigninger for et standardhus der modtager fjernvarme fra et af de 186 kraftvarmeværker

Grundbeløbet er et produktionsuafhængigt tilskud, som blev indført, da kraftvarmen overgik til at producere el på markedsvilkår. For størstedelen af de decentrale kraftvarmeværker udløber grundbeløbsordningen ved udgangen af 2018.

Analysen undersøger 186 decentrale kraftvarmeværker med en samlet elkapacitet på 1.118 MW. Der er anvendt en gennemsnitlig udbetaling af grundbeløbet på 1,0 mio. kr./MW-el, som er baseret på faktiske udbetalinger af grundbeløbet.

Hvis det antages at grundbeløbet har været brugt til at sænke varmeprisen gennem årene, vil fjernvarmekunderne fra de 186 værker få en varmeprisstigning når grundbeløbet udfases. For et standardhus med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh vil det give en varmeprisstigning på 3.500-3.850 kr. om året afhængigt af ledningstabet.

For værker der har anvendt grundbeløbet til at afskrive på anlægsinvesteringer, kan varmeprisstigningen være mindre.

Analysen dækker kun værker der i dag modtager grundbeløb, og viser desuden der er store lokale forskelle i de forventede varmeprisstigninger.

Analyse

  • 10. okt 2017

    Varmeprisstigninger for standardhuse når grundbeløbet udfases

Grøn Energi

06. dec 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Varmepumper og fjernvarme er nøgler til fremtidens energi

60 deltagere arbejdede ved temadag på at få flere store varmepumper i dansk fjernvarme.

03. dec 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Skal vi investere i elvarmepumpe eller biomassekedel?

Grøn Energi har analyseret varmeproduktionsprisen ved kombinationerne af at investere i en elvarmepumpe og en fliskedel. 

13. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Grøn Energi med på 4DH-konference

Fremtidens fjernvarme er i disse dage i fokus ved stor international konference i Aalborg. Fjernvarmens tænketank Grøn Energi spiller en aktiv rolle.

12. nov 2018 Nyheder fra Grøn Energi

Fuldt hus til temadag om luft som varmekilde

80 deltagere fra fjernvarmesektoren fordybede sig i fordele, fordomme og udfordringer ved luft som varmekilde i en varmepumpe.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Grøn Energi

Tilmeld nyhedsbrev
Afmeld nyhedsbrev

08. aug 2017 Analyse fra Grøn Energi

Investeringshorisontens indflydelse på fjernvarmesektoren

Analysen sætter tal på konsekvenserne ved at øge forrentningskravet og sænke investeringshorisonten på investeringer i fjernvarmesektoren.

31. dec 2020 Grøn Energi projekt

RE-INVEST

RE-INVEST har til formal at designe robuste og omkostnings-effektive investeringsstrategier som vil være med til at facilitere en effektiv transformation mod et bæredygtig og 100 % vedvarende energi system i Danmark og Europa.

21. dec 2017 Grøn Energi projekt

Afsluttet Drejebog om store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet (2017)

Drejebog og inspirationskatalog om store varmepumper i fjernvarmesystemet skal give værkerne et bedre grundlag for at overveje og gennemføre varmepumpeprojekter. 

31. dec 2019 Grøn Energi projekt

READY

READY er fyrtårnet i familien af ”smart cities-projekter”. READY er netop skudt i gang fra i år og Aarhus og Växjö skal fungere som testlaboratorium for det store EU-støttet byudviklingsprojekt.

31. dec 2018 Grøn Energi projekt

FjernvarmeVækst

Projektet er i sin sidste fase, hvor en række demonstrationprojekter har fået tilskud til at demonstrere energiteknologi. I takt med at demonstrationsprojekterne bliver færdige bliver de lagt online på denne hjemmeside.

27. maj 2014

Tænketanken Grøn Energi

Grøn Energi blev etableret i 2012 som en tænketank, der skaber viden om bæredygtige energisystemer.

03. jan 2017

Kontakt os

I Grøn Energis sekretariat arbejder otte ansatte med analyse og udvikling på en række forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte en af medarbejderne, vi er klar til at hjælpe.