Temadag

Afholdt: Workshop: Udnyt målerdata til temperaturoptimering og bedre kundeservice

Få inspiration, råd og vejledning og diskutér i mindre grupper sammen med fjernvarmeselskaber og leverandører, så du kan blive klædt på til at komme i gang med at udnytte data fra fjernaflæste målere til temperaturoptimering og bedre kundeservice.

WORKSHOPPEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 9. FEBRUAR 2022. SE PRÆSENTATIONERNE HER.

Hvordan kommer du og dit selskab i gang med at udnytte data fra fjernaflæste målere til temperaturoptimering og bedre service overfor dine kunder?

Kom og hør, hvordan andre fjernvarmeselskaber har forbedret både økonomi og kundeservice ved at udnytte data fra fjernaflæste målere. Der vil også være indlæg fra leverandører og rådgivere af relevante løsninger, og du får rig mulighed for at diskutere muligheder og udfordringer med andre ligestillede i mindre grupper i løbet af dagen. 

Er workshoppen noget for dig?
Dansk Fjernvarme vil gerne være med til at klæde ledelse og drift, også i de mindre fjernvarmeselskaber, på til udnyttelse af data fra fjernaflæste målere til eksempelvis temperaturoptimering og bedre kundeservice. Hvordan kommer dit fjernvarmeselskab i gang?

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 08.45

09.15 Velkomst
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme
 
09.30 Hvorfor og hvordan gik Ølgod Fjernvarme i gang med at udnytte målerdata til temperaturoptimering?
I forbindelse med en tiltrængt målerudskiftning gik vi i gang med at analysere, hvordan målerdata kunne bruges til temperaturoptimering og bedre afkøling og forbedret driftsøkonomi.
v/ Henrik L. Jessen, Ølgod Fjernvarmeselskab

09.50 Afledte effekter af at have adgang til fjernaflæste målerdata
Ved systematisk at anvende målerdata fra egen IT-platform er det lykkedes Fredericia Fjernvarme at udnytte kapaciteten i ledningsnettet bedre, undgå unødvendige omløb, finde fejl i kundeinstallationer, etc. og har derved opnået en forbedring af driftsøkonomien.
v/ Carl Hellmers, Fredericia Fjernvarme

10.10 Leverandør-case fra Diehl Metering om muligheder for det mindre værk
v/ Mathias Christensen & Jesper Hostrup, Diehl Metering

10.25 Leverandør-case fra DFP omkring målerudbud og opmærksomhedspunkter
v/ Henrik Andersen, DFP

10.40 Pause

11.00 Workshop i grupper
I grupperne diskuteres de enkelte selskabers muligheder og udfordringer. Der er deltagelse af både leverandører og fjernvarmeselskaber og diskussionen ledes af en facilitator.

12.00 Opsamling fra workshop
I opsamlingen fokuserer vi på at lave en to-do liste for at komme i gang med at udnytte målerdata til temperaturoptimering og bedre kundeservice. Hvad skal være på plads? Og hvad er risikoen?
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme

12.15 Frokost

13.00 Leverandør-case fra Kamstrup om muligheder for det mindre værk
v/ Steen Schelle Jensen, Kamstrup

13.15 Leverandør-case fra Plan & Projekt omkring løsninger til det mindre værk og hvordan flere værker kan gå sammen omkring fælles løsninger
Digitalisering af forsyningssektoren har som forventet medført omkostninger for de enkelte forsyninger. Naturligt nok, har samarbejde mellem flere forsyninger omkring indkøb og montage af fjernaflæste målere, etablering af netværk samt indhentning af data fra målerne derfor vist sig at være en både økonomisk og faglig gevinst. Hvad kan samarbejdet omhandle, og hvad er fordele og ulemper ved et større samarbejde mellem flere forsyninger? For at svare på dette gennemgås en case omkring et samarbejde mellem 23 større og mindre forsyninger med forskellige forsyningsarter.
v/ Pia Rosenberg, Plan & Projekt

13.30 Hvordan kan målerdata være med til at facilitere motivationstarif og service- og abonnementsordninger på brugerinstallationer?
Ved hjælp af data fra fjernaflæste målere kan Næstved Fjernvarme hurtigt se gevinsterne ved en motivationstarifs forventede påvirkning af afkølingen hos kunderne og dermed ansætte en servicemedarbejder til udelukkende at hjælpe forbrugerne med at optimere deres anlæg.
Hvad får Næstved Fjernvarme ud af at tilbyde en abonnementsordning for service og installation af kundeinstallationer? Hvordan bruger vi målerdata til at forbedre både kundeservice og økonomien i abonnementsordningen.
v/ Jens Andersen, Næstved Fjernvarme 

14.00 Kaffe & kage

14.15 Workshop i grupper
I grupperne diskuteres de enkelte selskabers muligheder og udfordringer for at indføre motivationstarif og service-/abonnementsordninger. Der er deltagelse af både leverandører og fjernvarmeselskaber og diskussionen ledes af en facilitator. Fokus er på kommunikation med kunder og ressourcer i selskaberne.

15.15 Opsamling fra workshop
I opsamlingen fokuserer vi på at lave en to-do liste for at komme i gang med at lave motivationstarif og abonnementsordninger. Hvad skal være på plads? Og hvad er risikoen?
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme

15.30 Opsamling og afslutning 
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme

15.45 Tak for i dag

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Steen Kramer Jensen

Steen Kramer Jensen er ansat som projektleder hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med området digitalisering.