Temadag

Afholdt: Workshop om udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre

På denne faglige og tværgående workshop undersøger vi planlægningen af datacentre fra forskellige vinkler – med fokus på udnyttelse af overskudsvarmen via fjernvarmen. 

WORKSHOPPEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 12. JUNI 2019.

Køling er nødvendig i datacentre. I de datacentre som bygges i dag, bortkøles varmen ofte til udeluften, men der stilles i højere og højere grad spørgsmålstegn ved, om det kan gøres rentabelt at genanvende energien i stedet. 

På workshoppen bliver vi klogere på planlægning og design af datacentre og undersøger hvad der er vigtigt for, at fjernvarmen kan udnytte overskudsvarmen.

Kernen i workshoppen er beslutninger eller forhold, som kan have signifikant betydning for muligheden eller sandsynligheden for, at overskudsvarme fra datacentre vil blive udnyttet via fjernvarmen. 

En stor del af workshoppen vil foregå i tre grupper, som har hvert deres tema:

Gruppe 1: Behov og prioriteringer hos fjernvarme og datacentre

Her sætter vi fokus på planlægningen hos både fjernvarmen og datacentrene. Med udgangspunkt i konkrete ideforslag fra projektet, så arbejder gruppen med timing, risici og prioriteringer hos fjernvarme og datacentre. Kan forståelse og mindre ændringer hos den ene, skabe værdi for den anden? 

Gruppe 2: Hvad nu hvis – datacentre kan levere overskudsvarme ved væsentligt højere temperaturer?

Her kigger vi lidt i krystalkuglen og leger med tanken om, hvordan verden kommer til at se ud, hvis/når nogle datacentre fx bliver væskekølede. Med en anden type køling vil overskudsvarmen fra datacentret måske have en temperatur på 60 grader, hvilket kan ændre væsentligt på business casen for at udnytte varmen i fjernvarmen. På workshoppen undersøger vi, hvilket konsekvenser det kunne have for datacentre, fjernvarme og elsystem. 

Gruppe 3:  Incitamenter til at udnytte overskudsvarmen fra datacentre

Der er fordele, men også omkostninger og risici forbundet med at udnytte overskudsvarmen fra datacentrene. Denne gruppe ser på problemstillingen ud fra et samfundsperspektiv. I første omgang ved af skabe overblik over de vigtigste aktører og dernæst arbejde med udvalgte, konkrete spørgsmål. Et eksempel kunne være at undersøge spørgsmålet: Kan man ikke bare flytte datacentret tættere på fjernvarmesystemet?
  

Hver gruppe vil få konkrete informationer og udfordringer, som passer til gruppens tema. Da arbejdet i grupper foregår parallelt, er det kun muligt at deltage i én gruppe. 

Programskitse
• Fakta, overblik og introduktion til workshoparbejdet (plenum)
• Workshop med fokus på ”kritiske beslutninger” (i grupper)
• Grupperne præsenterer inkl. tid til debat (plenum)

Udover at give deltagerne noget med hjem, så vil resultater, overvejelser og viden fra workshoppen blive brugt i projektets videre arbejde. Projektet afsluttes til efteråret, hvor også Energi på Toppen sætter fokus på overskudsvarme fra datacentre. Læs mere om Energi på Toppen her

Workshoppen arrangeres af projektet 'Vejen til øget udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre i fjernvarmesystemer'. Projektet er et samarbejde mellem Grøn Energi, COWI, Datacenter Industrien og Intelligent Energi. Projektet arbejder med integration af energisystemer og er støttet af Smart Energipuljen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Er workshoppen noget for mig?
Workshoppen henvender sig til personer med faglig viden og interesse for planlægningen bag og mulighederne for at udnytte overskudsvarme fra datacentre i fjernvarmen. Det er specielt personer med planlægningserfaring fra datacentre, el- eller varmeinfrastruktur og kommuner. Det kan også være rådgivere og andre med teknisk og analytisk erfaring ift. fjernvarme og datacentre, eller forskere/rådgivere med interesse i fx helhedsorienteret energiplanlægning og energioptimering. 

Det er vigtigt for projektet, at grupperne bemandes med forskelligartede og faglige kompetencer. Det betyder, at det evt. kan blive nødvendigt at vælge nogle tilmeldte deltagere fra. Fx hvis der er mange deltagere fra samme sted eller med samme kompetencer. 

Kontakt gerne Hanne Kortegaard Støchkel, Grøn Energi på hks@danskfjernvarme.dk eller telefon 6059 2705, hvis du overvejer deltagelse, men er i tvivl om noget. Hvis du har et forslag til en relevant deltager, så hører vi også gerne fra dig. 
 

Ved afbud eller udeblivelse

Deltagelse i workshoppen er gratis, men ved afbud mindre end en uge før eller udeblivelse på dagen opkræves et gebyr på kr. 495,00.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Hanne Kortegaard Støchkel

Mødeleder

Hanne Kortegaard Støchkel

Hanne Kortegaard Støchkel er konsulent ved Grøn Energi og arbejder bl.a. med grøn omstilling af fjernvarmen, herunder elektrificering af fjernvarmen. Hanne er ofte projektleder for tværgående udviklingsprojekter og udarbejder drejebøger og inspirationskataloger for store varmepumper i fjernvarmen.