Temadag

Afholdt: Workshop om Power-to-X i Region Hovedstaden

Kom med input til undersøgelse af grundlag og muligheder for udnyttelse af overskudsvarme fra Power-to-X i hovedstadsområdet.

WORKSHOPPEN BLEV AFHOLDT I KØBENHAVN DEN 7. JUNI 2022.
2. WORKSHOP AFHOLDES DEN 13. OKTOBER 2022. SE MERE HER.

Power-to-X (PtX) ser ud til at kunne blive en vigtig brik i den grønne omstilling. Men det er vigtigt, at PtX-anlæggene etableres og placeres, så det giver værdi for det samlede energisystem. Derfor skal et nyt projekt undersøge mulighederne for at overskudsvarmen fra PtX-anlæggene kan udnyttes og den bredere sektorintegration realiseres.

Projektet skal kortlægge mulighederne og grundlaget for at placere PtX-anlæg i hovedstadsområdet – og udnytte overskudsvarmen via fjernvarme. Derfor er der brug for dine konkrete input og lokale ekspertise på området. Derved vil du også få mulighed for at påvirke undersøgelsen og komme med dit besyv på mulige placeringer for et PtX-anlæg.

Workshoppen afholdes i et samarbejde mellem Grøn Energi, Aalborg Universitet og Region Hovedstaden.

Det er gratis at deltage i workshoppen. Tilmelding er dog nødvendig.

Workshoppen afsluttes med frokost. Hvis du har allergier eller behov for specialkost, bedes du sende en mail til jfb@danskfjernvarme.dk.

Er temadagen noget for dig?
Workshoppen henvender sig til energiplanlæggere hos forsyningsselskaberne, energiplanlæggere hos kommunerne samt diverse private aktører i PtX-industrien.

Program

09.00 Velkomst
v/ Henrik Lund, Aalborg Universitet

09.05 Introduktion & baggrund for projektet
v/ Region Hovedstaden

09.20 Power-2-X og dets muligheder i samspil med fjernvarmen
v/ Iva Ridjan Skov, Aalborg Universitet

09.40 Power-2-X og dets muligheder i samspil med fjernvarmen
v/ Jannick Buhl, Dansk Fjernvarme

10.00 Kortlægning og Varmeplan Danmark 2021
v/ Steffen Nielsen, Aalborg Universitet

10.20 Modellering og Varmeplan Danmark 2021
v/ Peter Sorknæs, Aalborg Universitet

10.40 Pause

10.55 Workshop

11.50 Præsentationer fra workshop og diskussion heraf

12.30 Frokost

13.15 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding snarest muligt.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Jesper Koch

Mødeleder

Jesper Koch

Jesper Koch arbejder som analysechef og er leder af Grøn Energi. Han har særligt fokus på bl.a. strategisk udvikling og systemeksport af fjernvarme.