Temadag

Workshop om forretningsmodeller mellem virksomheder og fjernvarmeselskaber

På denne tværfaglige workshop undersøger vi, hvordan forretningsmodeller kan designes, så de tager hensyn til de krav, der er fra både industrivirksomheder og fjernvarmeselskaber, når de ønsker at indlede et samarbejde.

Udnyttelse af overskudsvarme (både med og uden varmepumper) er en vigtig kilde, når det drejer sig om den grønne omstilling af fjernvarmesektoren. For at projekterne kan blive en realitet kræver det oftest et godt samarbejde og en god forretningsmodel mellem industrivirksomheden, der leverer overskudsvarmen, og fjernvarmeselskabet der modtager varmen.
 
På workshoppen bliver vi klogere på, hvad der skal til for at lave en god forretningsmodel mellem de to parter med udgangspunkt i overskudsvarme- og fjernkølingsprojekter.
 
Programskitse
• Fakta, overblik og introduktion til workshoparbejdet (plenum)
• Workshop med fokus på ”forretningsmodeller” (i grupper)
• Grupperne præsenterer inkl. tid til debat (plenum)
 
Workshoppen er under planlægning, og det er endnu ikke fastlagt hvilke emner, som workshoppen vil arbejde med. Når det er besluttet, vil der komme en beskrivelse af, hvad de enkelte grupper kommer til at arbejde med. Det er muligt at tilmelde sig nu, og så vælge gruppe senere, når emnerne er på plads. Det er kun muligt at deltage i én gruppe.
 
Workshoppen arrangeres af projektet "Inspirationskatalog for samarbejde mellem industrivirksomheder og fjernvarmeselskaber". Projektet er et samarbejde mellem Grøn Energi og Rambøll og er støttet af Smart Energipuljen under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
 
Udover at give deltagerne noget med hjem fra workshoppen, så vil resultater, overvejelser og viden fra workshoppen blive brugt i projektets videre arbejde. Projektet afsluttes med en temadag i januar, hvor arbejdet med inspirationskataloget og forretningsmodellerne vil blive præsenteret.

Målgruppe
Personer med faglig viden, erfaring eller interesse i at udvikle forretningsmodeller til brug i samarbejde mellem industrivirksomheder og fjernvarmeselskaber i forbindelse med overskudsvarme- og fjernkølingsprojekter. Det kan være direktører, driftsfolk, jurister, økonomer, forskere, revisorer og rådgivere.
 
Det er vigtigt for projektet, at grupperne bemandes med forskelligartede og faglige kompetencer. Det betyder, at det evt. kan blive nødvendigt at vælge nogle tilmeldte deltagere fra. Fx hvis der er mange deltagere fra samme sted eller med samme kompetencer.
 
Kontakt gerne Kasper Nagel, Grøn Energi på kan@danskfjernvarme.dk eller telefon 6165 7175, hvis du overvejer deltagelse, men er i tvivl om noget. Hvis du har et forslag til en relevant deltager, så hører vi også gerne fra dig.
 

Ved afbud eller udeblivelse

Deltagelse i workshoppen er gratis, men ved afbud mindre end en uge før eller udeblivelse på dagen opkræves et gebyr på kr. 495,00 ekskl. moms.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

 
Hanne Kortegaard Støchkel

Mødeleder

Hanne Kortegaard Støchkel

Hanne Kortegaard Støchkel er konsulent ved Grøn Energi og arbejder bl.a. med grøn omstilling af fjernvarmen, herunder elektrificering af fjernvarmen. Hanne er ofte projektleder for tværgående udviklingsprojekter og udarbejder drejebøger og inspirationskataloger for store varmepumper i fjernvarmen. 

Kasper Nagel

Mødeleder

Kasper Nagel

Kasper Nagel arbejder som konsulent i fjernvarmens tænketank Grøn Energi med blandt andet udviklingsprojekter om varmepumper og overskudsvarme samt tekniske og økonomiske analyser.