Temadag

Vindmøller: produktion og forbrug i egen installation

Dansk Fjernvarme er medarrangør af denne temadag hos Wind Denmark, brancheorganisationen for vindmøller, hvor vi sætter fokus på vindmøller og ser på mulighederne og barriererne ved at tilslutte både små og store anlæg i egen installation.

Nogle af problemstillingerne som vil blive berørt ved denne temadag er bl.a. hvordan får man elforbruget fra vindmøller og -parker fritaget for afgifter, når de placeres i egen installation? Hvilket regelgrundlag skal opfyldes, når man vil ændre installationen på et eksisterende projekt? Og er der et potentiale for lagring af strøm i eksempelvis fjernvarmeforsyningen?

Du kan se programmet og tilmelde dig på Wind Denmarks hjemmeside.

Bemærk: Medlemmer af Dansk Fjernvarme kan deltage til medlemspris. Husk at registrere dig som medlem i forbindelse med tilmeldingen.

Indlægsholder

Kim Behnke

Kim Behnke er udviklingschef i Dansk Fjernvarme.