Temadag

Afholdt: Temadag om termonet

Kom og hør nærmere om termonettets ligheder og forskelle i forhold til den mere traditionelle fjernvarme.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 14. JUNI 2022. FIND PRÆSENTATIONERNE HER.

Kold fjernvarme, 5. generations fjernvarme, termonet, fjernvarmens lillebror – kært barn har mange navne, som dog alle afspejler et koncept, der har mange ligheder med og også enkelte markante forskelle i forhold til den mere traditionelle fjernvarme.
 
På denne temadag, som arrangeres i fællesskab mellem Dansk Fjernvarme og Termonet Danmark, kan du blive klogere på både de tekniske, økonomiske og juridiske facetter af termonettene, som kan styrke fjernvarmeselskabernes kundegrundlag ved at udbrede den kollektive varmeforsyning til endnu flere danskere.
 
Der er allerede flere eksempler på termonet i Danmark, herunder også systemer, som de lokale fjernvarmeselskaber har engageret sig i. På temadagen bliver der derfor også mulighed for at høre nærmere om mindst ét af disse eksempler.

Er temadagen noget for dig?
Temadagen henvender sig til bestyrelsesmedlemmer, ledere og ansatte med indflydelse på den strategiske udvikling i driftige fjernvarmeselskaber.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme
 
09.40 Termonet som koncept
Forskelle og ligheder mellem termonet og fjernvarme
v/ Søren Skjold Andersen, Termonet Danmark

10.10 Termonet i et juridisk perspektiv
Set i forhold til Varmeforsyningsloven og miljølovgivningen.
v/ Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø

10.40 Pause

11.00 Teknisk om rør og varmepumper
Hvordan arbejder man med uisolerede plastrør, hvad er levetiden, hvilken væske cirkuleres, og kan varmepumperne spille sammen med elmarkedet?
v/ Jakob Worm, PlanEnergi

11.30 Hvad gør man udenfor eksisterende net?
Opstart af fjernvarmeorganisation til termonet eller varmepumper i ø-drift i samarbejde med kommunerne.
v/ Søren Magnussen, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

13.00 Varmekilder
Hvor kommer varmen fra? F.eks. jorden eller industri.
v/ Søren Erbs Poulsen, VIA University College

13.30 Case fra Høje Taastrup Fjernvarme: Kollektiv varmeforsyning af landsby (med termonet)
Projektforslag, tariffering og finansiering mv.
v/ Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme

14.00 Kaffe og kage

14.20 Driftserfaringer
Hvad er erfaringerne efter flere års drift, og hvilken rolle har termonet i den kommende energiplanlægning?
v/ Søren Junge Bak, Silkeborg Forsyning

14.50 Opsamling og afslutning 
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme

15.00 Tak for i dag

Rabat til medlemmer af Termonet Danmark

Temadagen arrangeres i fællesskab mellem Dansk Fjernvarme og Termonet Danmark. Medlemmer af Termonet Danmark kan derfor deltage til medlemspris. 

I praksis tilmelder man sig som 'Ej medlem' og prisen vil efterfølgende blive reduceret.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 9. juni 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Steen Kramer Jensen

Steen Kramer Jensen er ansat som projektleder hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med området digitalisering.