Temadag

Temadag om teknologisk og strategisk udvikling i fjernvarmen

Grøn Energi inviterer til temadag, hvor vi præsenterer de nyeste teknologier i dag og de teknologier, der er på vej. Derudover ser vi på støttemuligheder til udviklingsprojekter.

Fjernvarmen er en vigtig komponent i Danmarks omstilling til vedvarende energi. Integrationen mellem fjernvarme, gas og el udgør således den grønne motor i landets mål om at blive CO2-neutral i 2050.

Forskning, udvikling og demonstration er her et ekstremt vigtigt emne i fjernvarmens rejse mod CO2-neutral forsyning. Geotermi og digitalisering er eksempler på nye felter på området der skal udvikles på, så vi kan lykkes med visionen om grøn forsyning i Danmark. 
 
Mødeleder
Jesper Koch, Grøn Energi

Program


Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

09.40 Fjernvarmens udvikling i byerne
Hvordan påvirker energiaftalens såkaldte ”modernisering af fjernvarmen” mulighederne for teknologiudvikling. 
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

10.00 Elektrificering af energiforsyningen i Danmark
Energifondens gode råd.
v/ Hans Henrik Lindboe, EA Energianalyse

10.25 Hvad er de vigtigste udviklingsemner de næste 5 år og hvad skal eksporteres? 
Fremtidens datadrevne forsyning og teknikken bag.
v/ Steen Schelle, Kamstrup

10.50 Pause

11.20 Hvordan kommer fremtidens individuelle energiløsninger til at udfordre kollektive systemer?
Solceller, varmepumper, bigdata og nye forretningsmodeller.
v/ Lars Frelle-Petersen, DI Digital

11.45 Hvordan fastholder vi fjernvarmen som krumtappen i energiforsyningen?
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

13.00 Hvilke udviklingsbehov skal dyrkes, så vi kan få succes med geotermi i Danmark og Europa?
Geotermiens comeback kræver nye forretningsmodeller, storskala og F&U.
v/ Samir Abboud, A.P. Møller Holding

13.25 Hvilke projekter kommer gennem nåleøjet i EUDP?
EUDP’s prioritering.

13.45 Hvordan bliver Region Syddanmark nul-emissions samfund i 2050? 
Hvordan finder vi løsninger i krydsfelterne mellem infrastruktur og de fremtidige behov?
v/ Vita Jokumsen, Region Syddanmark

14.05 Fra idé til virkelighed
Askefri varmeforsyning i Sønderjylland.
v/ Robert Brodersen, Aabenraa-Rødekro Fjernvarme

14.25 Kaffe & kage

14.50 Fra idé til virkelighed
Integreret forsyning i Høje Taastrup.
v/ Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme

15.10 Hvordan laver vi forretning på konverteringstab fra energikonvertering? 
Vision for ønskeøen og synergi mellem el, gas og fjernvarme.

15.30 Opsamling og afslutning 
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

15.45 Tak for i dag