Temadag

Afholdt: Temadag om teknologisk og strategisk udvikling i fjernvarmen

Grøn Energi inviterer til temadag, hvor vi præsenterer de nyeste teknologier i dag og de teknologier, der er på vej. Derudover ser vi på støttemuligheder til udviklingsprojekter.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 11. APRIL 2019.

Fjernvarmen er en vigtig komponent i Danmarks omstilling til vedvarende energi. Integrationen mellem fjernvarme, gas og el udgør således den grønne motor i landets mål om at blive CO2-neutral i 2050.

Forskning, udvikling og demonstration er her et ekstremt vigtigt emne i fjernvarmens rejse mod CO2-neutral forsyning. Geotermi og digitalisering er eksempler på nye felter på området der skal udvikles på, så vi kan lykkes med visionen om grøn forsyning i Danmark. 
 
Mødeleder
Jesper Koch, Grøn Energi

Program


Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

09.40 Fjernvarmens udvikling i byerne
Hvordan påvirker energiaftalens såkaldte ”modernisering af fjernvarmen” mulighederne for teknologiudvikling. 
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

10.00 Hvad er de vigtigste udviklingsemner de næste 5 år og hvad skal eksporteres? 
Fremtidens datadrevne forsyning og teknikken bag.
v/ Steen Schelle, Kamstrup

10.25 Hvordan skaber elsektoren værdi fra data?
Smarte elmålere, flere data og nye analysemetoder kan omsættes til værdiskabende information.
Hør om Energinets erfaringer med fleksibillitet via forbrugsprofiler for individuelle og kollektive energisystemer.
v/ Jesper Kronborg Jensen, Energinet

10.50 Pause

11.20 Digitaliseringens muligheder og udfordringer
Solceller, varmepumper, bigdata og nye forretningsmodeller.
v/ Lars Frelle-Petersen, direktør, DI

11.45 Hvordan fastholder vi fjernvarmen som krumtappen i energiforsyningen?
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

13.00 Hvilke udviklingsbehov skal dyrkes, så vi kan få succes med geotermi i Danmark og Europa?
Geotermiens comeback kræver nye forretningsmodeller, storskala og F&U.
v/ Samir Abboud, A.P. Møller Holding

13.25 Elektrificering af energiforsyningen i Danmark
Hvad betyder elektrificering for fjernvarmen.
v/ Hans Henrik Lindboe, EA Energianalyse

13.45 Hvordan bliver Region Syddanmark nul-emissions samfund i 2050? 
Hvordan finder vi løsninger i krydsfelterne mellem infrastruktur og de fremtidige behov?
v/ Vita Jokumsen, Region Syddanmark

14.05 Fra idé til virkelighed
Askefri varmeforsyning i Sønderjylland.
v/ Robert Brodersen, Aabenraa-Rødekro Fjernvarme

14.25 Kaffe & kage

14.50 Fra idé til virkelighed
Integreret forsyning i Høje Taastrup.
v/ Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme

15.10 Hvordan laver vi forretning på konverteringstab fra energikonvertering? 
Vision for North Sea Windpower hub og synergi mellem el, gas og fjernvarme.
v/ Anders Bavnhøj, Energinet

15.30 Opsamling og afslutning 
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

15.45 Tak for i dag

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.