Temadag

Afholdt: Temadag om store varmelagre

Varmelagre er en nøglebrik i fremtidens energisystem, her spiller fjernvarmen en væsentlig rolle.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT DEN 8. JUNI 2021. PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER.

Med øget elektrificering og udfasning af fossile brændsler bliver varmelagre en væsentlig brik i fremtidens energisystem.
 
Med varmelagre kan energi fra vind og sol lagres som varme til senere brug. Varmelagre giver også mulighed for en effektiv udnyttelse af varmeenergien, når vinden ikke blæser og el produceres på kraftvarmeanlæg.
 
På temadagen vil du få indsigt i de strategiske overvejelser om etablering af varmelagre i fjernvarmen. I løbet af formiddagen vil du blive præsenteret for forskellige løsninger af, hvordan energilagre kan tænkes ind i planlægningen af den samlede varmeproduktion. I løbet af eftermiddagen vil du blive præsenteret for forskellige teknologier til lagring af varmeenergi.
 
Er temadagen noget for dig?
Temadagen er for alle, der ønsker mere strategisk indsigt i brugen af energilagre eller er nysgerrig på lagringsteknologier.

Deltagelse fysisk eller online
Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.
 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst

09.35 Varmelagre spiller en central rolle i fremtidens energiforsyning
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

10.00 Lagre kan balancere den vedvarende energi
Men hvilken værdi har lagre i fjernvarmen, sammenlignet med lagre i individuel opvarmning?
v/ Alexander Boye Boes, Grøn Energi

10.15 Varmelager – værdien af fleksibilitet i et transmissionsnet
Hør om overvejelserne i VEKS’ transmissionsnet ved at etablere et damvarmelager.
v/ Morten Stobbe, VEKS

10.45 Pause

11.00 Hvordan kan et damlager reducere både investering og driftsomkostning i et større energisystem med store andele af varmepumper, elkedler og kraftvarmeproduktion
Hør om, hvordan et varmelager kan spille sammen med elsystemet på Fyn.
v/ Chan Nguyen, Fjernvarme Fyn

11.30 Udfordringer i eksisterende damvarmelagre og muligheder i fremtidens varmelagre
Vi går i dybden med teknikken i et damvarmelager.
v/ Morten Vang Bobach, Aalborg CSP

12.00 Frokost

13.00 Hvilke muligheder er der for at anvende grundvand som varmelager, set ud fra et teknisk, miljømæssigt og økonomisk perspektiv?
v/ Lars Hjortshøj, ATES

13.30 Undergrunden som varmelager – erfaringer og muligheder
Varmelagring i lukkede jordvarmeboringer og vurdering af lokale forhold.
v/ Anders Juhl Kallesøe, GEUS

14.00 Pause

14.20 Hvordan kan sten og varm oliedamp bruges som lagring i fjernvarmen?
Norfors har planer om at etablere et Rockstore varmelager i forbindelse med produktionsanlægget.
v/ Annemette Geertinger, Norfors

14.50 Hvordan kan et faseskiftende saltlager i sammenspil med en varmepumpe give en stabil 
temperatur i varmenettet, og samtidig forskyde forbruget i elnettet?
v/ Morten Veis Donnerup, Suntherm

15.20 Opsamling og afslutning 

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 3. juni 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

 

Mødeleder

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inden for områderne distribution, brugerinstallationer, graddage, solvarme, kraftvarme og varmepumper.