Temadag

Temadag om store varmelagre

Varmelagre er en nøglebrik i fremtidens energisystem, her spiller fjernvarmen en væsentlig rolle.

Med øget elektrificering og udfasning af fossile brændsler bliver varmelagre en væsentlig brik i fremtidens energisystem.
 
Med varmelagre kan energi fra vind og sol lagres som varme til senere brug. Varmelagre giver også mulighed for en effektiv udnyttelse af varmeenergien, når vinden ikke blæser og el produceres på kraftvarmeanlæg.
 
På temadagen vil du få indsigt i de strategiske overvejelser om etablering af varmelagre i fjernvarmen. I løbet af formiddagen vil du blive præsenteret for forskellige løsninger af, hvordan energilagre kan tænkes ind i planlægningen af den samlede varmeproduktion. I løbet af eftermiddagen vil du blive præsenteret for forskellige teknologier til lagring af varmeenergi.
 
Er temadagen noget for dig?
Temadagen er for alle, der ønsker mere strategisk indsigt i brugen af energilagre eller er nysgerrig på lagringsteknologier.

Deltagelse fysisk eller online
Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.
 

Foreløbigt program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst

Varmelagre spiller en central rolle i fremtidens energiforsyning
v/ Dansk Fjernvarme

Varmelager – værdien af fleksibilitet i et transmissionsnet
v/ Morten Stobbe, VEKS

Hvordan kan et damlager reducere både investering og driftsomkostning i et større energisystem med store andele af varmepumper, elkedler og kraftvarmeproduktion
v/ Chan Nguyen, Fjernvarme Fyn

Hvor følsomt bliver energisystemet hvis ikke der er varmelagre?
v/ Grøn Energi

Frokost

Hvilke muligheder er der for at anvende grundvand som varmelager, set ud fra et teknisk, miljømæssigt og økonomisk perspektiv?
v/ Lars Hjortshøj, ATES

Hvordan kan sten og varm oliedamp bruges som lagring i fjernvarmen?
Norfors har planer om at etablere et Rockstore varmelager i forbindelse med produktionsanlægget.
v/ Annemette Geertinger, Norfors

Hvordan kan et faseskiftende saltlager i sammenspil med en varmepumpe give en stabil temperatur i varmenettet, og samtidig forskyde forbruget i elnettet?
v/ Morten Veis Donnerup, Suntherm

Opsamling og afslutning 

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 7. maj 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Mødeleder

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inden for områderne distribution, brugerinstallationer, graddage, solvarme, kraftvarme og varmepumper.