Temadag

Aflyst: Temadag om sikker digitalisering af fjernvarmen

Digitalisering af fjernvarmen er godt i gang. Data vil blive et vigtigt bidrag til effektivisering, optimering og diversificering. Temadagen giver overblik og konkret inspiration – og så husker vi også cybersikkerhed.

TEMADAGEN VAR PLANLAGT DEN 3. JUNI 2021, MEN ER DESVÆRRE BLEVET AFLYST.

Dansk Fjernvarme inviterer til Temadag om sikker digitalisering af fjernvarmen. Temadagen holdes i forlængelse af lignende temadag den 21. september 2020, hvor der var meget stor interesse. Denne gang vil der være mulighed for at være med enten i Fjernvarmens Hus eller deltage online.
 
Der vil blive præsentation af konkrete løsninger inden for digitalisering af fjernvarmen, erfaringer fra fjernvarmeselskaber og stor vægt på cybersikkerhed med indlæg fra EnergiCERT om, hvorledes de nu kan hjælpe med at beskytte selskaberne mod angreb.

Deltagelse fysisk eller online
Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.
 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00
 
09.30 Velkomst
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme
 
09.35 Værdifuld anvendelse af data i fjernvarmen
v/ Carsten Østergård Pedersen, Grundfos & Grøn Varme Alliance 
 
10.00 Center Danmark – digital energi
v/ Søren Skov Bording, Center Danmark
 
10.25 Digitale løsninger til optimering i markederne – kan de sikres bedre?
v/ Christian Ingerslev, EMD International

10.50 Pause

11.10 Hvordan EnergiCERT kan hjælpe dig med cybersikkerhed
v/ Søren Maigaard, EnergiCERT
 
11.35 Sikre OT-systemer i driften af mange produktionsenheder
v/ Marc F. Kristensen, Tjæreborg Industries
 
12.00 Frokost

12.40 Fjernvarmeselskabernes digitalisering – undersøgelse
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme

12.50 Praktisk digitalisering af fjernvarmeforsyningen
v/ Thorkil Bartholdy Neergaard, Brønderslev Forsyning

13.15 Smart Fjernvarme II – teori og praksis
v/ Peter Friis Østergaard, Teknologisk Institut og Jeppe Vejen Nielsen, AffaldVarme Aarhus
 
13.40 Sikker datakommunikation til og fra forsyningen
v/ Per Mariager, Senia Networks

13.55 Kaffe og kage
 
14.15 Forudsigelser i transmissionsnettet – case fra Aarhus
v/ Rasmus Steiniche, Neurospace og John Helligsø, AffaldVarme Aarhus
 
14.40 Digitale fjernvarmerør
v/ Martin L. Pedersen, LOGSTOR

15.05 Administrationssystemer og driftsoptimering
v/ Flemming Dahl, DFF-EDB

15.30 Tak for i dag
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest  mandag den 31. maj 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Kim Behnke

Kim Behnke er udviklingschef i Dansk Fjernvarme.