Temadag

Temadag om sikker digitalisering af fjernvarmen

Digitalisering af fjernvarmen er godt i gang. Data vil blive et vigtigt bidrag til effektivisering, optimering og diversificering. Temadagen giver overblik og konkret inspiration – og så husker vi også cybersikkerhed.

Dansk Fjernvarme inviterer til Temadag om sikker digitalisering af fjernvarmen. Temadagen holdes i forlængelse af lignende temadag den 21. september 2020, hvor der var meget stor interesse. Denne gang vil der være mulighed for at være med enten i Fjernvarmens Hus eller deltage online.
 
Der vil blive præsentation af konkrete løsninger inden for digitalisering af fjernvarmen, erfaringer fra fjernvarmeselskaber og stor vægt på cybersikkerhed med indlæg fra EnergiCERT om, hvorledes de nu kan hjælpe med at beskytte selskaberne mod angreb.

Deltagelse fysisk eller online
Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.
 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00
 
09.30 Velkomst
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme
 
09.35 Værdifuld anvendelse af data i fjernvarmen
v/ Carsten Østergård Pedersen, Grundfos & Grøn Varme Alliance
 
10.00 Center Danmark – digital energi
v/ Søren Skov Bording, Center Danmark
 
10.25 Digitale løsninger til optimering i markederne – kan de sikres bedre?
v/ Christian Ingerslev, EMD International
 
10.50 Pause
 
11.10 Hvordan EnergiCERT kan hjælpe dig med cybersikkerhed
v/ Søren Maigaard, EnergiCERT
 
11.35 IT- og OT-sikkerhed – case fra fjernvarmeselskab
 
12.00 Frokost
 
12.40 Sikre OT-systemer i drift af mange produktionsenheder
v/ Marc F. Kristensen, Tjæreborg Industri
 
13.05 Sikker datakommunikation til og fra forsyningen
v/ Kurt Bak, Senia Networks
 
13.30 Praktisk digitalisering af fjernvarmeforsyningen
v/ Thorkil Bartholdy Neergaard, Brønderslev Forsyning
 
13.55 Kaffe og kage
 
14.15 Forudsigelser i transmissionsnettet – case fra Aarhus
v/ Rasmus Steiniche, Neurospace og John Helligsø, AffaldVarme Aarhus
 
14.40 Digitale fjernvarmerør
v/ Martin L. Pedersen, LOGSTOR
 
15.10 Administrationssystemer og driftsoptimering
v/ Flemming Dahl, DFF-EDB
 
15.30 Tak for i dag
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest  mandag den 31. maj 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

Mødeleder

Kim Behnke

Kim Behnke er udviklingschef i Dansk Fjernvarme.