Temadag

Afholdt: Temadag om PtX og fjernvarme

Fjernvarme er den hemmelige ingrediens til effektiv produktion af grønne brændstoffer. Grøn Energi inviterer til temadag, hvor du bliver klogere på, hvordan PtX og fjernvarme understøtter hinanden.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT DEN 11. MAJ 2021. PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER.

Brint og grønne brændstoffer til fly-, skibs- og lastbilstrafik er på vej og skal på sigt erstatte dagens fossile brændstoffer. I navnet ”Power-to-X” eller ”PtX” ligger fokus det grønne slutprodukt ved hjælp af grøn strøm.

Ved at udnytte varmetabene fra PtX kan fjernvarmen skabe værdi for både fjernvarmekunderne og bidrage til et grønt gennembrud for PtX i Danmark. Synergien mellem PtX og fjernvarme kan blive nøglen til grøn eksport af både PtX- og fjernvarmeteknologi.
 
På temadagen sætter vi fokus på overskudsvarmen fra forskellige PtX-processer – både teknik og økonomi. Desuden vil der være præsentationer af konkrete projekter i forskellige størrelser og diskussioner om, hvad der er brug for, for at sikre et gennembrud for integration af PtX og fjernvarme.
 
Er temadagen noget for dig?
Temadagen er for dig, der vil vide, hvad op og ned på PtX og fjernvarme, og som gerne vil høre om varmemængder, temperaturer, teknologivalg og erfaringer fra konkrete projekter. Temadagen er også relevant for aktører med interesse for PtX, der vil vide mere om fjernvarmens behov og hvad fjernvarmen kan tilbyde.

Temadagen bygger oven på projektet ”Power-to-X og fjernvarme”, som er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto. Projektet udgiver en rapport, som præsenteres på temadagen. Alle deltagere får et eksemplar af rapporten med hjem.

Deltagelse fysisk eller online
Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.
 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Nina K. Detlefsen, Grøn Energi
 
09.35 Fjernvarmens interesse i et samarbejde med PtX-branchen
v/ Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme (online) og Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Grøn Energi

09.55 Grønne brændstoffer i Trekantsområdet
v/ Jørgen Nielsen, TVIS

10.25 Hvorfor ammoniakproduktion i Esbjerg er interessant fra et investorperspektiv 
v/ Karsten Plauborg, CIP (online)

10.55 Pause

11.10 Hvordan skaber vi efterspørgsel på de nye produkter
v/ Knud Abildgaard Kragh, European Energy

11.40 Stærk energiorganisering skal sikre stærkt CarbonCapture-projekt
v/ Jacob H. Simonsen, ARC (online)

12.10 Frokost

13.00 Præsentation af Rapport om integration af Power-to-X og fjernvarme 
v/ Hanne Kortegaard Støchkel, Grøn Energi

13.15 Reaktion på rapporten  
v/ Anders Eldrup, bestyrelsesformand, Grøn Energi

13.25 Reaktion på rapporten
v/ Tejs Laustsen Jensen, Brintbranchen (online)

13.35 Overblik over Power-to-X og sektorkobling
v/ Jeppe Grue, teknisk direktør, COWI

14.05 Kaffe og kage

14.20 Planer for PtX og fjernvarme i Holland 
v/ Mikkel Vibæk Jensen, Danmarks Ambassade i Holland (online)

14.50 PtX integreret i fremtidens energisystemer
v/ Marie Münster, DTU (online)

15.20 Opsamling, refleksioner og afslutning 
v/ Nina K. Detlefsen, Grøn Energi

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 6. maj 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Nina Detlefsen, Chefanalytiker, Grøn Energi

Mødeleder

Nina Detlefsen

Nina Detlefsen er chefanalytiker ved Grøn Energi og arbejder med elektrificering af fjernvarmen. Derudover deltager Nina i tværgående udviklingsprojekter med både fjernvarmeselskaber, industri og universiteter om både udvikling af smarte, bæredygtige byer og arbejde med nye digitaliserede systemer til optimering af fjernvarmeproduktion.