Erfa-møde

Afholdt: Temadag om præisolerede fjernvarmerør

To dage i december sætter fjernvarmebranchens distributionsfolk hinanden i stævne for at høre om udviklingstendenser og nyheder inden for distributionsteknologien.

Sidste års temadage blev afholdt i Roskilde den 6. december og i Fredericia den 7. december 2022. Find præsentationerne her.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – i år bliver prærørsdagene afholdt i  Roskilde den 5. december og i Fredericia den 6. december 2023.


Velkommen til årets temadage om præisolerede fjernvarmerør. Der er efterspørgsel på fjernvarme som aldrig før. Sidste år blev der sat en ny rekord med over 28.000 nye fjernvarmekunder, og der blev etableret ca. 1.000 km nye fjernvarmerør, samtidig med at landets 67.000 km eksisterende fjernvarmenet blev renoveret i nødvendigt omfang. I år slår vi rekorden og i 2023 bliver der et fortsat højt tempo. 

Derfor sætter vi fokus på:
• Personsikkerhed, når fjernvarmerør og gasledninger skal ligge side om side
• Tilsyn for at sikre, at projekterne har en lang levetid
• Leveringssikkerhed på fjernvarmerør
• Genanvendelse af tilfyldsmaterialer

Er temadagen noget for dig?
Temadagen er åben for alle, der interesserer sig for fjernvarmerør og distributionsnet. Temadagene har tradition for at være velbesøgte med over 200 deltagere fordelt på de 2 dage, hvor der er mulighed for at fjernvarmeselskaber, rådgivere og rørleverandører kan mødes.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst – Fart på et grønt Danmark, men hvad med leveringstider og dygtige medarbejdere?
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme og Jørgen Eigaard Hansen, VEKS (i Roskilde) / Jakob Storm Rasmussen, Fjernvarme Fyn (i Fredericia)
 
09.40 Når gas og fjernvarme skal ligge side om side i konverteringsområder
Sikkerhed, graveskader og nærføring.
v/ Per Persson, Evida

10.05 Praktisk tilsyn – Hvordan håndterer vi alle de nye entreprenører i fjernvarmen? 
Tilsyn på svejsninger, muffer, jordarbejde samt sikkerhed.
v/ Allan Amby, Verdo

10.35 Sådan laver du tilsyn på fjernvarmeprojekter
Korte instruktionsvideoer om tilsyn.

v/ Henning S. Lambertsen, Damgaard Rådgivende Ingeniører

10.45 Pause

11.10 Genanvendelse af tilfyldsmateriale
Et bæredygtigt og ressourcebesparende alternativ.
v/ Karsten Reinhard, Karsten Reinhard ApS

11.35 Hvordan bliver man en attraktiv bygherre?
Et bud fra en entreprenør.
v/ Flemming Skøtt, Munck Forsyningsledninger

12.00 Resultater af årets prærørstest, plastmaterialer og bukketest
v/ Jørn Bech, Teknologisk Institut

12.30 Frokost

13.20 Rørleverandørerne har ordet – Fokus på leverancesikkerhed
v/ isoplus Fjernvarmeteknik, Kingspan-LOGSTOR, Set Pipes A/S, Star Pipe Nordic og Uponor


14.15 Kaffe og kage

14.45 Nyt fra Dansk Fjernvarme
Leveringsbestemmelser og installationsvejledning.
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

15.05 Celleglas som tilfyldsmateriale
v/ Søren Refsgaard, Dansk Celleglas og Leif Rasmussen, Force Technology

15.20 Opsamling og afslutning 
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme og Jørgen Eigaard Hansen, VEKS (i Roskilde) / Jakob Storm Rasmussen, Fjernvarme Fyn (i Fredericia)

15.30 Tak for i dag

Læs mere om Distributionsgruppen

Du kan læse mere om Distributionsgruppen her.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest tre hverdage før mødestart. 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inden for områderne distribution, brugerinstallationer, graddage, solvarme, kraftvarme og varmepumper.