Temadag

Temadag om persondata

Persondataforordningen (GDPR) fylder 1 år den 25. maj 2019, og det er nu tid til at gøre status. Kom med til temadagen og få overblikket.

Vi runder snart det første år med persondataforordningen. For et år siden, havde vi alle travlt med at nå at blive færdige til den 25. maj 2018.

Nu skal vi have fokus på, hvordan dagligdagens udfordringer med reglerne håndteres, og vi skal se på, hvordan vi mere strategisk skal behandle regelsættet fremadrettet.

Persondataområdet – et område i konstant udvikling

  • Hvad er der sket siden persondataforordningen trådte i kraft – hvilke ekstra krav er der kommet? F.eks. sikker mail – skal en flytteopgørelse sendes med sikker mail?
  • Vi begynder at se de første bødeforelæg fra Datatilsynet. Det første fra det danske datatilsyn er på 1,2 millioner kroner. Advokaten fra det advokatfirma, der håndterer taxa-sagen kommer og fortæller om, hvad vi kan lære af sagen – hvad betyder sagen for fjernvarmeselskaberne, er der behov for at ændre/udvikle de instrukser/værktøjer, som vi har arbejdet med?
  • Hvordan håndterer vi, hvis Datatilsynet banker på fjernvarmeselskabets dør eller de registrerede vil vide, hvilke oplysninger vi har om dem? 
  • Hvilke forpligtelser er der hvert år i forhold til databehandleraftaler og kontrol med it-leverandørerne. Hvad er et brud på sikkerheden og hvordan håndteres dette i virkelighedens verden. Hvordan kan et persondata-årshjul se ud?
  • Er der hjælp at hente til håndtering af persondata? F.eks. i de it-værktøjer, der tilbydes til håndtering af persondataregelsættet – kan de lette dagligdagen og kan de minimere den risiko, der er for at få en bøde?
  • Hvordan ser hverdagen med persondata ud fra et fjernvarmeselskabs synsvinkel et år efter at persondataforordningen trådte i kraft?
  • Vi har fået NIS-direktivet/NIS-loven om Net- og Informationssikkerhed. Hvilke fjernvarmeselskaber bliver omfattet af disse regler, og hvordan skal det håndteres?
Er temadagen noget for mig?
Temadagen henvender sig til det administrative personale hos fjernvarmeselskaberne, der i dagligdagen beskæftiger sig med persondata, men også til bestyrelsesmedlemmerne, der er ansvarlige for at reglerne om persondata overholdes.

Mødeleder
Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

Program


Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme
 
09.40 Siden sidst – sikker mail
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

10.00 Afgørelser fra Datatilsynet
Herunder taxasagen – hvilken betydning har taxasagen for Dansk Fjernvarmes medlemmer?
v/ Daniel Hartfield Traun, Legaltech Danmark

10.30 Pause

10.45 Håndtering af henvendelser/besøg fra Datatilsynet
v/ Daniel Hartfield Traun, Legaltech Danmark

11.00 Håndtering af henvendelser vedrørende registreredes rettigheder
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme og Daniel Hartfield Traun, Legaltech Danmark

11.15 NIS-direktivet
v/ Jørgen Hartig, SecuriOT

12.00 Frokost

13.00 Årshjul for persondata
Databehandleraftaler, tilsyn med databehandlere, brud på datasikkerheden m.m.
v/ Henrik Lund Pors, DFF-EDB

14.00 Kaffe & kage

14.20 Præsentation af it-system til håndtering af persondata
v/ Daniel Hartfield Traun, Legaltech Danmark

14.50 Eksempel fra Vestervig Fjernvarme
v/ Louise Nørgaard, Vestervig Fjernvarme

15.10 Skyd på oplægsholderne ...
Hvordan kommer vi videre – hvad kan Dansk Fjernvarme gøre for medlemmerne?

15.30 Tak for i dag