Temadag

Afholdt: Temadag om persondata

Persondataforordningen (GDPR) trådte i kraft den 25. maj 2018, og i foråret 2021 gør vi status efter de tre første år. Deltag på temadagen og få overblikket.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT DEN 27. MAJ 2021. PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER.

På temadagen samler vi endnu engang op og giver en status på arbejdet med persondata.

Glæd dig blandt andet til at møde folketingsmedlem Eva Kjer Hansen, der giver en status på det politiske arbejde med persondata.

Vi får desuden besøg af Datatilsynet, der vil fortælle om, hvordan myndighederne griber arbejdet an og hvilke nyheder, der er på området – herunder opdatering af regelsættet om ansatte og hvilke fokusområder Datatilsynet har i år og meget mere.

Daniel Hartfield-Traun fra Legal-Tech kommer og fortæller bl.a. om, hvordan det går med arbejdet i fjernvarmeselskaberne med udgangspunkt i de selskaber, der har valgt en elektronisk løsning i forhold til persondataarbejdet.

Dansk Fjernvarme og DFF-EDB tager udgangspunkt i de spørgsmål, som Dansk Fjernvarme og DFF-EDB har fået i årets løb, herunder håndtering af spørgsmål fra ejendomsmæglerne omkring, hvilke oplysninger lejere/ejeren må modtage om målerdata og meget mere.

Deltagelse fysisk eller online
Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.30

10.00 Velkomst og indledning
Hvordan går det med GDPR hos Dansk Fjernvarmes medlemmer?
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme
 
10.20 GDPR-reglerne set fra Christiansborg
v/ Eva Kjer Hansen, Folketinget

11.00 Pause

11.15 Seneste nyt fra Datatilsynet
Herunder erfaringer fra Datatilsynets tilsynsbesøg, ansættelsesforhold m.m.
v/ Allan Frank, It- og sikkerhedsspecialist, Datatilsynet (online)

12.00 Frokost

12.45 Håndtering af sikkerhedsbrud
Brug af en it-platform i forbindelse med håndteringen af GDPR-reglerne.
v/ Daniel Hartfield-Traun, LegalTech Denmark

13.30 Et fjernvarmeselskabs håndtering af GDPR – hvordan går det nu?
”Sikkerheden” for kunderne før og efter arbejdet med GDPR.
v/ Karina S. Hansen, Skanderborg-Hørning Fjernvarme (online)

14.00 Kaffe og kage

14.30 Er selskabets it-sikkerhed god nok? – og meget andet
v/ Henrik Lund Pors, DFF-EDB

15.15 Opsamling og afrunding 
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 24. maj 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Birthe Boisen

Mødeleder

Birthe Boisen

Birthe Boisen arbejder som juridisk konsulent hos Dansk Fjernvarme og særligt inden for: varmeforsyningsloven, restancer, juridiske og vedtægtsforhold