Temadag

Afholdt: Temadag om overskudsvarme og fjernvarme til erhverv

Dansk Fjernvarme og Grøn Energi inviterer til temadag, hvor både leverandører af overskudsvarme og fjernvarmeselskaber kan mødes og høre om emner, der relaterer sig til overskudsvarme. 

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT DEN 18. NOVEMBER 2020. INDLÆGGENE KAN SES HER.

Temadagens program er sammensat med det formål at give deltagerne viden og indsigt om overskudsvarme, samt høre om de mange erfaringer, som opleves når en overskudsleveringsaftale indgås. Dagen giver desuden mulighed for at netværke med både indlægsholdere og de øvrige deltagere.
 
Dagens program indledes af analysechef Jesper Koch, som har arbejdet med overskudsvarme i regi af tænketanken Grøn Energi i længere tid.
 
Herefter vil Jens Holger Helbo Hansen fra Skatteministeriet fortælle om klimaaftalen og de nye rammer deri, som vedrører overskudsvarme. Som en del af klimaaftalen justeres overskudsvarmeafgiften samt hvad der pålægges overskudsvarmeafgift. Peter Lunau Larsen fra Hulgaard Advokater gennemgår lovgivning og drager paralleller til nuværende regelsæt.
 
Virksomheden Hamlet Protein leverer overskudsvarme til Fjernvarme Horsens, og Jonatan A. Dickow vil fortælle om virksomhedens erfaringer og oplevelser i forbindelse med projektet. Direktør Lars Gullev fra fjernvarmeselskabet VEKS modtager overskudsvarme fra bl.a. CP Kelco, og han vil fortælle om fjernvarmeselskabets erfaringer og oplevelser i forbindelse med projektet.
 
Datacentre er ved at blive en storindustri i Danmark og spildvarmen herfra kan vise sig at blive en vigtig og betydningsfuld kilde til fjernvarme i fremtiden. CEO André Eriksen fra Asetek vil fortælle om virksomhedens erfaringer hermed samt om perspektiver for datacentre i fremtiden. Dernæst vil Peter Skovsgaard fra Dansk Fjernvarme fortælle om en undersøgelse af store varmepumpeprojekter.
 
Fjernvarme kan for nogle virksomheder være en løsning til dækning af energibehov til proces, såfremt de vil være fossilfrie. Peter Maagøe Petersen fra Viegand og Maagøe har undersøgt mulighederne og vil fortælle om løsninger.
 
Hillerød Fjernvarme har etableret en biomassekedel, som kan levere procesdamp til lokal virksomhed, og derved skabes en integration og synergi for såvel virksomheden som for fjernvarmeselskabet. Anders Buchardt Møller-Hansen fra Hillerød Fjernvarme fortæller om projektet.
 
Jesper Koch fra Grøn Energi runder dagen af og siger sammen med mødeleder John Tang fra Dansk Fjernvarme tak for i dag.

Er temadagen noget for dig?
Temadagen er for virksomheder, der leverer overskudsvarme samt fjernvarmeselskaber, som modtager fjernvarme. Desuden er rådgivere, leverandører og andre med interesse i overskudsvarme velkomne.
 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst – fremtidens overskudsvarme
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

09.45 De nye rammer for overskudsvarme
v/ Jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet


10.15 Eksisterende og ny lovgivning vedrørende overskudsvarmeafgift
v/ Peter Lunau Larsen, Hulgaard Advokater

10.45 Pause

11.15 Overskudsvarme set fra et industriperspektiv
v/ Jonatan A. Dickow, Plant Manager, Hamlet Protein

11.35 Overskudsvarme set fra et fjernvarmeperspektiv
v/ Lars Gullev, direktør, VEKS

12.00 Frokost

13.00 Hvordan får vi gang i overskudsvarmen fra datacentre?
v/ André Eriksen, CEO, Asetek

13.30 Hvordan skaber vi tættere samarbejde mellem fjernvarme og erhverv
v/ Peter Skovsgaard, Dansk Fjernvarme

14.00 Kaffe og kage

14.30 Fjernvarme som leverandør til erhvervsvirksomheder
v/ Peter Maagøe Petersen, Viegand og Maagøe

15.00 Sådan vil de levere fjernvarme til proces og forbrugere i Hillerød
v/ Anders Buchardt Møller-Hansen og Christian Engholm Jønch, Hillerød Varme A/S 

15.25 Afrunding af dagen
v/ Jesper Koch, Grøn Energi
 
15.30 Tak for i dag
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 13. november 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

COVID-19 – Du kan trygt deltage på vores kurser og arrangementer

Hos Dansk Fjernvarme er sikkerheden for vores undervisere, medarbejdere og alle, der deltager i vores kurser og arrangementer af højeste prioritet.
Vi følger derfor myndighedernes retningslinjer og tager en række tiltag i forbindelse med vores arrangementer. Både i Fjernvarmens Hus og på øvrige lokationer. Læs mere om tiltagene her.

John Tang

Mødeleder

John Tang

John Tang er chefkonsulent ved Dansk Fjernvarme

Jesper Koch

Indlægsholder

Jesper Koch

Jesper Koch arbejder som analysechef og er leder af Grøn Energi. Han har særligt fokus på bl.a. strategisk udvikling og systemeksport af fjernvarme.