Temadag

Temadag om overskudsvarme

Bliv klogere på at udnytte overskudsvarmens potentiale og bliv sat ind i rammer og seneste lovgivning.

På temadagen vil du blandt andet kunne høre om et bud på en forretningsmodel, når et fjernvarmeselskab og et datacenter skal samarbejde om overskudsvarme.

Du vil også kunne høre om fjernvarmens rolle i PtX og overskudsvarme fra transformerstationer. Og du kan blive klogere på definitioner, afgifter, og hvordan certificering af virksomheder til energieffektiviseringsordningen foregår.

Sidst men ikke mindst får du rig mulighed for at sparre med dine kolleger i branchen om, hvordan udfordringer relateret til overskudsvarme kan håndteres.

Er temadagen noget for dig?
Temadagen henvender sig til driftsledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer i alle fjernvarmeselskaber, som enten har overskudsvarme som en del af varmeproduktionen, eller som gerne vil have det i fremtiden.

Derudover er industrivirksomheder m.fl., der søger inspiration samt rådgivere, som hjælper fjernvarmeselskaber med overskudsvarmeprojekter meget velkomne.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Casper Andersen, Dansk Fjernvarme og Jesper Koch, Grøn Energi
 
09.40 Det nyeste om regler
Hvad er rammerne, og hvad er overskudsvarme afgiftsmæssigt?
v/ Jesper Koch, Grøn Energi

10.05 HØST Esbjerg
Hvordan distribueres og udnyttes store mængder overskudsvarme fra PtX?
v/ David Dupont-Mouritzen, Copenhagen Infrastructure Service Co.

10.30 Pause

11.00 Supermarkeder genbruger varmen, leverer tilbage til fjernvarmen
Nye og renoverede butikker indrettes til at levere overskudsvarme fra varmegenindvindingsanlæg. Kan dit lokale supermarked levere overskudsvarme?
v/ Casper Jensen, Coop Ejendomme, Energi

11.25 National potentialeanalyse
Kortlægningsprocessen og anvendelse.
v/ Emil Reinhold Kristensen, Rambøll

11.50 Frokost

12.50 Medlemscase: Overskudsvarme fra datacenter
Inspiration til den gode aftale.
v/ Astrid Birnbaum, Høje Taastrup Fjernvarme og Anders Mathiesen, GlobalConnect

13.20 Energieffektiviseringsordningen for overskudsvarme
Bagom ordningen og certificeringprocessen.
v/ Lars Grindsted, Energistyrelsen

13.45 Udfordringer ved prisloft
Hvad betyder et prisloft for investeringer i overskudsvarmeprojekter?
v/ Lars Hansen, Fjernvarme Fyn

Spørgsmål fra salen

14.15 Kaffe og kage

14.45 PtX – Fjernvarmens stigende rolle og potentiale
Fremstilling af VE-brændstoffer kan producere overskudsvarme svarende til det samlede fjernvarmeforbrug. Men er infrastrukturen der?
v/ Henrik Wenzel, professor, SDU, Institut for grøn teknologi

15.15 Opsamling og afslutning
v/ Casper Andersen, Dansk Fjernvarme og Jesper Koch, Grøn Energi

15.30 Tak for i dag

Opsamling og afslutning 
v/ Casper Andersen, Dansk Fjernvarme og Jesper Koch, Grøn Energi

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 28. november 2022. 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Casper Andersen

Casper Andersen er ansat som konsulent hos Dansk Fjernvarme, hvor han primært arbejder med overskudsvarme, fjernkøling, solvarme og solceller.

Jesper Koch

Mødeleder

Jesper Koch

Jesper Koch arbejder som analysechef og er leder af Grøn Energi. Han har særligt fokus på bl.a. strategisk udvikling og systemeksport af fjernvarme.