Temadag

Afholdt: Temadag om overskudsvarme

Her kan både leverandører af overskudsvarme og fjernvarmeselskaber, som modtager overskudsvarmen mødes og netværke samt høre om de lovændringer, der er på vej på omådet.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 25. NOVEMBER 2021. PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER.

Dansk Fjernvarme og Grøn Energi inviterer til temadag, hvor programmet er sammensat med det formål at fokusere på de lovændringer, som er på vej på overskudsvarmeområdet for så vidt angår afgiftsbetalinger, regulering, prisloft, prisaftaler, certificeringsordning samt energieffektivisering.

Dagens program indledes af analysechef Jesper Koch, som har arbejdet med overskudsvarme i regi af tænketanken Grøn Energi i længere tid. 

Energistyrelsen vil fortælle om de lovændringer om overskudsvarme, som har været i høring og som skal træde i kraft 1. januar 2022. Der er sat tid af til at diskutere og komme med spørgsmål omkring den nye lovgivning.

Både Rockwool, der er leverandør af overskudsvarme og Hedensted Fjernvarme, der modtager overskudsvarme fra flere kilder kommer og fortæller om deres erfaringer i forbindelse med deres overskudsvarmeprojekter, set fra deres perspektiver.

Formålet med ændringerne med lovgivningen var at fremme udnyttelsen af overskudsvarme, og spørgsmålet er, om den kommende lovgivning kommer til at understøtte dette i praksis. Til at besvare spørgsmålet er to meget erfarne samarbejdspartnere Aalborg Portland ved Michael Lundgaard og Aalborg Forsyning ved Jesper Høstgaard-Jensen inviteret til at deltage i en paneldabat, hvor Jesper Koch vil være moderator. 

Direktør Lars Gullev fra fjernvarmeselskabet VEKS modtager overskudsvarme fra bl.a. CP Kelco, og han vil fortælle om fjernvarmeselskabets erfaringer og oplevelser i forbindelse med projektet, hvor VEKS og CP Kelco blev bundet tættere sammen.

John Tang fra Dansk Fjernvarme runder dagen af med tanker og overvejelser omkring overskudsvarmens betydning og fremtid i forhold til fjernvarmesektoren og industrivirksomhederne.

Er temadagen noget for dig?
Temadagen er rettet mod fjernvarmeselskaber, som modtager overskudsvarme og som er interesserede i at høre om emner, der relaterer sig til overskudsvarme samt muligheden for at netværke i løbet af dagen.

Bemærk også, at Energistyrelsen og Grøn Energi den 2. december afholder et informationsmøde for leverandører af overskudsvarme. Læs mere her.

Deltagelse fysisk eller online
Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.

OBS: Ved færre end 5 online-deltagere forbeholder vi os retten til at aflyse muligheden for online-deltagelse.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst 
v/ Jesper Koch, analysechef, Grøn Energi
 
09.40 Ny lovgivning om overskudsvarme
v/ Toke Liengaard, Energistyrelsen

10.10 5 skarpe fra salen – kommentarer til udspil om overskudsvarme
v/ Jesper Koch, analysechef, Grøn Energi

10.20 Overskudsvarmeprojekt set fra et industriperspektiv: Rockwool
v/ Jørgen Greve Andersen, Process Engineer, Rockwool

10.40 Pause

11.00 Overskudsvarmeprojekt set fra et fjernvarmeperspektiv: Hedensted
v/ Morten Juhl Lassen, formand, Hedensted Fjernvarme

11.20 Paneldebat – får vi gang i overskudsvarmen?
Moderator: Jesper Koch, Grøn Energi
Deltagere: Michael Lundgaard, Aalborg Portland og Jesper Høstgaard-Jensen, Aalborg Forsyning

 
12.00 Frokost
 
13.00 Certificering
v/ Kristian Hegner, Nordisk Energirådgivning

14.30 Sektorkobling mellem fjernvarme og industri – den gode aftale
v/ Lars Gullev, direktør, VEKS

14.00 Kaffe & kage
 
14.30 Perspektiver for overskudsvarme
v/ John Tang, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme 

15.00 Tak for i dag 
v/ Jesper Koch, analysechef, Grøn Energi

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 22. november 2021.

COVID-19 – Nu skal du fremvise coronapas

COVID-19 kategoriseres igen som en samfundskritisk sygdom. Derfor skal du ved ankomst til Fjernvarmens Hus fremvise et gyldigt coronapas. Coronapasset skal være gyldigt under hele kurset eller arrangementet.

Læs mere om de tiltag, vi gennemfører i Fjernvarmens Hus, så vi kan passe godt på vores gæster og hinanden.

Hvis du er syg eller har symptomer på COVID-19, beder vi dig melde afbud.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

 

Jesper Koch

Mødeleder

Jesper Koch

Jesper Koch arbejder som analysechef og er leder af Grøn Energi. Han har særligt fokus på bl.a. strategisk udvikling og systemeksport af fjernvarme.