Temadag

Temadag om nyeste lovgivning

Er du opdateret på nyeste lovgivning og regler inden for fjernvarmeområdet? Kom og få serveret det vigtigste nye lovstof på en nem og spændende måde. 

Dagen giver dig et godt overblik over de vigtigste ændringer i love, direktiver, administrative regler, afgørelser etc. Paragraffer og principper bliver formidlet på en forståelig måde, målrettet dig som ansat i fjernvarmebranchen.

Du får en kortfattet gennemgang af de væsentlige ændringer i regler og udviklingen i myndighedernes praksis. Alt sammen noget, du skal være opmærksom på i dit arbejde.

Du vil høre indlæg fra relevante myndigheder og jurister samt Dansk Fjernvarme. De vil alle bidrage med deres vinkel på juraen og lovgivningen.

Programmet er under udarbejdelse.

Er temadagen noget for dig?
Temadagen er for dig, der ønsker at blive ajourført med den nyeste og vigtigste lovgivning indenfor fjernvarmeområdet.

Deltag med fysisk fremmøde eller vær med online

Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde i Fjernvarmens Hus, eller om du hellere vil være med online.

Bemærk, at vi ved færre end fem online-deltagere forbeholder os retten til at aflyse muligheden for online-deltagelse.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 21. marts 2022.

Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Dansk Fjernvarme vurderer, at temadagen kan tælle ca. 5 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kontakt os på tilmelding@danskfjernvarme.dk for at få udstedt et deltagerbevis.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Birthe Boisen

Mødeleder

Birthe Boisen

Birthe Boisen arbejder som juridisk konsulent hos Dansk Fjernvarme og særligt inden for: varmeforsyningsloven, restancer, juridiske og vedtægtsforhold