Temadag

Afholdt: Temadag om nyeste lovgivning

Er du opdateret på nyeste lovgivning og regler inden for fjernvarmeområdet? Kom og få serveret det vigtigste nye lovstof på en nem og spændende måde. 

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT DEN 15. JUNI 2021. PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER.

Dagen giver dig et godt overblik over de vigtigste ændringer i love, direktiver, administrative regler, afgørelser etc. Paragraffer og principper bliver formidlet på en forståelig måde, målrettet dig som ansat i fjernvarmebranchen.

Du får en kortfattet gennemgang af de væsentlige ændringer i regler og udviklingen i myndighedernes praksis. Alt sammen noget, du skal være opmærksom på i dit arbejde.

Du vil høre indlæg fra relevante myndigheder og jurister samt Dansk Fjernvarme. De vil alle bidrage med deres vinkel på juraen og lovgivningen.

Har du en god case?
Du har mulighed for at indsende en case på forhånd, som vil blive gennemgået af advokaterne Line Markert og Pernille Aagaard Truelsen under eftermiddagens program. Send din case til mødeleder Birthe Boisen på bfb@danskfjernvarme.dk senest onsdag den 9. juni 2021.

Er temadagen noget for dig?
Temadagen er for dig, der ønsker at blive ajourført med den nyeste og vigtigste lovgivning indenfor fjernvarmeområdet.

Deltagelse fysisk eller online
Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst og præsentation
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme
 
09.45 Nyt fra Forsyningstilsynet
v/ Morten Imer Møller, Forsyningstilsynet (online)

10.15 Den nye projektbekendtgørelse
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

10.30 Pause

10.45 Nyt fra Ankenævnet
v/ Emil Kamp Kirkeby Jørgensen, Ankenævnet på Energiområdet (online)


11.15 Nyt fra Dansk Fjernvarme
• Corona
• Persondata – bøde til Ilva
• Abonnement og tilslutningspriser
• Forbrugsoplysninger
• Oprindelsesgarantier på fjernvarme
• Whistleblowerordningen 
• Garantiprovision
v/ Birthe Boisen, Kim Behnke og Jesper Friedrich Brandt, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

13.00 Nye regler, afgørelser og deres betydning
• Mere om aktindsigt
• Lukning af varmeværker i forbindelse med grundbeløbsindsatsen
• Status i forhold til dødslisten for affaldsforbrændingsanlæg
• Betydningen af beregningsforudsætninger i projektforslaget for efterfølgende drift af kollektive varmeforsyningsanlæg
• Seneste retspraksis om udtrædelsesgodtgørelse
• Mangler ved store varmepumper
• Kold fjernvarme
• Levering til proces
• Nyt om gæsteprincippet
• Samarbejder m.m.
v/ Line Markert, HORTEN og Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljø

14.00 Kaffe og kage

14.30 Nye regler, afgørelser og deres betydning fortsat
v/ Line Markert, HORTEN og Pernille Aagaard Truelsen, Energi & Miljø

15.20 Opsamling og afslutning 
v/ Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 10. juni 2021.
 

Obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Dansk Fjernvarme vurderer, at temadagen kan tælle ca. 5 lektioner i forhold til den obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige.

Kontakt os på tilmelding@danskfjernvarme.dk for at få udstedt et deltagerbevis.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Birthe Boisen

Mødeleder

Birthe Boisen

Birthe Boisen arbejder som juridisk konsulent hos Dansk Fjernvarme og særligt inden for: varmeforsyningsloven, restancer, juridiske og vedtægtsforhold