Temadag

Afholdt: Temadag om nye krav til fjernaflæsning og levering af forbrugsdata

Fra oktober 2020 skal alle nye målere være fjernaflæselige og fra 2022 skal fjernaflæste forbrugere have forbrugsdata hver måned. Vi stiller skarpt på fordele og ulemper ved de forskellige fjernaflæsningsteknologier 

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 6. FEBRUAR 2020. INDLÆGGENE KAN SES HER.

På temadagen vil du blive sat ind i de kommende krav til fjernaflæsning og levering af forbrugsdata, som kommer fra EU’s Energieffektivitetsdirektiv, samt hvad status er på implementeringen i dansk lovgivning.

Derudover vil du få et grundlæggende kendskab til de mest almindelige fjernaflæsningsteknologier, så du bliver klædt bedre på til at vurdere, hvilke systemer der vil være egnede i jeres fjernvarmeområder.

Du vil blive præsenteret for en række indlæg om de systemmæssige fordele, ulemper, omkostninger og erfaringer med de forskellige metoder, men vi går ikke ned i de tekniske detaljer.

Som afslutning på dagen vil du høre lidt om de øvrige fordele, som fjernaflæsning kan give. Eksempelvis kan hyppige aflæsninger have stor værdi i forhold til driftsoptimering, hvilket bør overvejes i forbindelse med investeringen i nye systemer.

Er temadagen noget for dig?
Temadagen henvender sig til driftsledere, teknikere, bestyrelsesmedlemmer og andre, som skal tage beslutninger omkring investering i fjernaflæsningssystemer.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme 

09.40 Nye krav til fjernaflæsning og levering af forbrugsdata
v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

10.10 Fjernaflæsningsteknologier
M-bus radio-netværk, herunder Radio Mesh Network.
v/ Jacob Hansen, Product Manager – Wireless, Kamstrup

10.45 Pause

11.00 Fjernaflæsningsteknologier fortsat
M-bus radio-netværk, herunder Radio Mesh Network.
Aflæsninger via mobilnet (simkort) og internet.
v/ Jacob Hansen, Product Manager – Wireless, Kamstrup

12.00 Frokost

13.00 Fjernaflæsningsteknologier fortsat
Status på IoT-netværk og -målere. LoRaWan, Sigfox, Narrowband.
v/ Jacob Hansen, Product Manager – Wireless, Kamstrup

13.30 Hvad skal man være opmærksom på ved måler- og systemindkøb?
v/ Henrik Andersen, Projektchef, DFP

14.00 Erfaringer fra udrulning af fjernaflæsning og håndtering af klagesager
v/ Erik Brender, Projektleder for fjernaflæsning, VERDO

14.30 Kaffe & kage

14.50 Anvendelse af målerdata til forbrugerinformation
v/ Christian Klerke, DFF-EDB

15.20 Opsamling og afslutning 
v/ Uffe Schifter-Holm, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 3. februar 2020.
 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Uffe Schifter-Holm

Uffe Schifter-Holm er tværfaglig konsulent i Dansk Fjernvarme.