Temadag

Afholdt: Temadag om ny tarifvejledning

Vær med, når vi præsenterer en opdateret tarifvejledning, der introducerer nye måder at sammensætte tariffer på, og kom med dine input til fremtidige versioner.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 23. MAJ 2022. FIND PRÆSENTATIONERNE HER.

Hører du til dem, der har glædet sig til en opdateret version af Dansk Fjernvarmes tarifvejledning? Så er dette temadagen, du skal deltage i.
 
På temadagen præsenterer Dansk Fjernvarme en ny opdateret tarifvejledning. Den eksisterende tarifvejledning har flere år på bagen, og den nye version indeholder flere opdateringer til de kendte former for tariffer, samtidig med at den introducerer flere nye måder at sammensætte fjernvarmeselskabets tariffer på.
 
Fjernvarmeselskaberne står i en ny tid, hvor der fra omverdenen er forventninger til:
• Priser, der er konkurrencedygtige i forhold til individuelle løsninger
• Priser, der holdes i ro trods det faktum, at vi står i en tid med krise i Ukraine og fokus på forsyningssikkerhed
• At selskaberne yder deres bidrag til den grønne omstilling.
 
Disse forventninger gør det nødvendigt, at vi skærper og optimerer måden fjernvarmeselskaberne sammensætter deres tariffer.
 
Derfor vil temadagen også byde på indlæg, der giver indspark til, hvordan vi fremover arbejder med tariffer. I forlængelse heraf vil vi på temadagen gøre fælles status, og du får god mulighed for at give dine input og ønsker til fremtidigt arbejde med tarifsammensætning og fremtidige versioner af tarifvejledningen.
  
Er temadagen noget for dig?
Temadagen henvender sig til dig, der arbejder med eller har ansvar for selskabets økonomi, f.eks. som bestyrelsesmedlem, strategisk planlægger, projektleder eller driftsleder.
 
Temadagen er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Hent den nye tarifvejledning på denne side.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkommen
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

09.45 Præsentation af ny tarifvejledning – del 1
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

10.45 Pause

11.00 Præsentation af ny tarifvejledning – del 2
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

12.45 Krav til fremtidens tariffer – set fra en rådgivers synspunkt
v/ Mogens Nielsen, DFP 

13.15 Krav til fremtidens tariffer – set fra et revisionsselskabs synspunkt
v/ Søren Peter Nielsen, BDO

13.45 Workshop om fremtidens tarifsystem

14.45 Kaffe og kage

15.00 Præsentationer fra workshop og diskussion heraf

15.30 Afslutning
v/ Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

15.45 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 18. maj 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Anders Jespersen

Mødeleder

Anders Jespersen

Anders Jespersen er ansat ved Dansk Fjernvarme, hvor han arbejder som økonomisk konsulent. Han har blandt andet ansvaret for afgiftsområdet. Anders underviser på flere kurser hos Dansk Fjernvarme.