Temadag

Afholdt: Temadag om markedet for systemydelser

Kom og hør om, hvordan fjernvarmeselskaberne kan reducere varmeprisen ved at være aktive på markedet for systemydelser. Få viden til at forstå det komplicerede marked, hvor udviklingen sker så hurtigt, at det kan være svært at følge med.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 2. FEBRUAR 2022. SE PRÆSENTATIONERNE HER.

Arbejder du for eller i et fjernvarmeselskab, og kunne du tænke dig at høre om mulighederne for at omkostningen til elforbruget til din varmepumpe eller elkedel kan blive lavere? Kunne du tænke dig at vide, hvordan du øger værdien af dit el fra dit kraftvarmeværk og samtidig bliver en vigtig brik i sektorintegrationen? Er du interesseret i at blive klogere på, hvad fremtiden er for specialregulering? Har du et anlæg, der agerer på regulerkraftmarkedet? Så er dette temadagen, du skal tilmelde dig.

På temadagen kommer du til at
• få en introduktion til markedet for systemydelser
• høre om fremtiden for specialregulering
• høre om, hvilke konsekvenser det får, at regulerkraftmarkedet forandrer sig
• høre om mulige markeder, hvor I kan deltage
• høre om nogle cases på værker, der har udnyttet markedet for systemydelser og dermed nedbragt deres varmepris
  
Er temadagen noget for dig?

Temadagen henvender sig til fjernvarmeselskaber, som har elproduktion og/eller elforbrug og gerne vil vide, hvordan de kan nedbringe deres varmepris ved at være aktive på markedet for systemydelser.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst og introduktion til dagen
v/ Line Paulin Schmidt, Dansk Fjernvarme
 
10.00 Introduktion til markedet for systemydelser
For at opretholde frekvensen og balancen i elsystemet indkøber Energinet systemydelser. Porteføljen af systemydelser er stor og kompleks og forskellig afhængig af geografi. Få en introduktion til hvilke systemydelser, Energinet indkøber, samt de balanceansvarliges bud på hvilke anlæg, der kan levere disse ydelser.
v/ Mikkel Hesselbæk, Head of Flexible Services, Centrica Energy Trading

11.00 Pause

11.15 Forsyning Helsingør
Helsingør bød ind på systemgenoprettelse og vandt. Det åbnede muligheder for deltagelse på andre markeder for systemydelser.
v/ Hans Peter Balle, energichef, Forsyning Helsingør

11.45 Opsamling på formiddagen
v/ Line Paulin Schmidt, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

13.00 Sekundær reserven – en mulighed for lavere varmepriser?
Senest i 2024 bliver det muligt at levere sekundær reserven fra anlæg ned til 1 MW. Betyder det, at der kommer en indtægtsmulighed, der kan give anledning til lavere varmepriser? Få de balanceansvarliges bud herpå.
v/ Jakob Krogshave Laursen, Senior Originator, Danske Commodities 

13.30 Hvad er fremtiden for specialregulering?
Energinet vil indføre ny model for modhandel til erstatning for den nuværende model, specialregulering. Vi giver en status og bud på konsekvenserne for værkerne.
v/ Line Paulin Schmidt, konsulent, Dansk Fjernvarme

14.00 Kaffe & kage

14.15 Regulerkraftmarkedet forandrer sig i 2023
I løbet af 2023 bliver det nuværende timebaserede regulerkraftmarked erstattet med et kvartersmarked. Energinet fortæller om ændringerne og vi får en dialog om konsekvenserne for værkerne.
v/ Caroline Strøh Potter og Sisse Friis Hansen, Energinet  

15.15 Opsamling og afslutning 
v/ Line Paulin Schmidt, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Deltag med fysisk fremmøde eller vær med online

Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde i Fjernvarmens Hus, eller om du hellere vil være med online.

Bemærk, at vi ved færre end fem online-deltagere forbeholder os retten til at aflyse muligheden for online-deltagelse.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest fredag den 28. januar 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

 

Mødeleder

Line P. Schmidt

Line P. Schmidt er ansat som konsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med elmarkedsforhold.