Temadag

Temadag om luftoptagere til store kollektive luft/vand varmepumper

Kom og bliv klogere på luftoptagere; typer, teknikken, problemer og løsninger, hvis I har eller er på vej til at etablere stor kollektiv varmepumpe med omgivelsesluften som varmekilde.

Temadagen sætter fokus på luftoptagere, som er det aggregat store kollektive varmepumper skal være tilkoblet, såfremt varmen som produceres hentes fra omgivelsesluften. 

Der er i Danmark allerede næsten 100 store kollektive varmepumper, som udnytter varme fra luften til produktion af fjernvarme. Det har derfor betydning for fjernvarmeselskaberne at vælge den type luftoptager, som passer til den konfiguration der ønskes, og at der bliver gjort de rigtige valg mht. placering, kølemiddel, vekslere og afrimningsstrategi osv. 

På temadagen vil der blive gået i dybden med nogle af disse tekniske forhold samt vist driftserfaringer fra både anlægsejere, rådgivere og leverandører. 

Formålet med temadagen er at gøre både fjernvarmeselskaber og rådgivere bedre rustet til at foretage valg af teknologi og løsninger, når der skal vælges luftoptager. Formålet er endvidere på et mere teknisk specialiseret niveau end normalt, at dykke ned i en ny teknologi, som blot har været på det danske fjernvarmemarked i få år, og som tidligere fortrinsvist har været anvendt til bortkøling af varme fra køleanlæg. 

Krav, specifikationer, driftstid, holdbarhed osv. er måske ikke det samme for disse anlæg, når de anvendes til opsamling af varme fra luften fremfor bortkøling af varme, og derfor har alle aktører behov for at følge udviklingen samt evaluere på det, der er gået godt og det, der måske ikke er.

Temadagen giver endvidere deltagerne mulighed for at sparre og dele erfaringer om problemer og løsninger.

Er temadagen noget for dig?
Temadagen henvender sig især til driftspersonale og projektledere hos fjernvarmeselskaber samt til rådgivere.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst 
v/ John Tang, chefkonsulent Dansk Fjernvarme

09.40 Hvilke typer luftoptagere findes
v/ Lars Reinholt, PlanEnergi

10.10 Flat-bed luftoptager 
v/ Frantz Overgaard, LU-VE Group

10.40 Pause

11.10 V-formet luftoptager
v/ Henrik Andreassen, Güntner

11.40 Overvejelser ved valg af luftoptagere
v/ Ole B. Winther, Ringsted Forsyning
 
12.00 Frokost
 
13.00 Afrimning – lidt teori – hvad skal man være opmærksom på?
v/ Jóhannes Kristófersson, Teknologisk Institut

13.40 Afrimning strategi i praksis 
v/ Peter Anskjær, Svedan Industri Køleanlæg

14.10 Kaffe & kage
 
14.30 Erfaring med de etablerede luftoptagere
v/ Søren Korsbæk, Johnson Controls

15.00 Tak for i dag 
v/ John Tang, Dansk Fjernvarme

Deltag med fysisk fremmøde eller vær med online

Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde i Fjernvarmens Hus, eller om du hellere vil være med online.

Bemærk, at vi ved færre end fem online-deltagere forbeholder os retten til at aflyse muligheden for online-deltagelse.

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 3. februar 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

John Tang

Mødeleder

John Tang

John Tang er chefkonsulent ved Dansk Fjernvarme