Temadag

Temadag om kraftvarmens rolle i fremtiden

Bliv klogere på behovet for kraftvarmeværkerne i fremtidens energisystem på en dag, hvor bl.a. Energinet fortæller om hvilken rolle, de forventer at kraftvarme skal spille.

Hvordan understøttes en grøn omstilling, hvor vi samtidig sikrer forsyningssikkerheden? Hvordan forventes det, at kraftvarmeværkernes elkapacitet udvikler sig, hvilke udfordringer ser vi ind i, og hvordan ser Energinet på kraftvarmeværkernes rolle i fremtidens energisystem?

Dansk Fjernvarme inviterer til temadag om kraftvarmens rolle i fremtiden,  hvor du kan få besvaret nogle af disse spørgsmål.

Hvis dit fjernvarmeselskab overvejer om I skal bibeholde eller investere i kraftvarme, så kan det være interessent for dig at høre mere om forventningerne til kraftvarme i fremtiden.

På temadagen vil Dansk Fjernvarme give et bud på, hvordan vi forventer kraftvarmeværkernes elkapacitet udvikler sig, og der lægges op til, at deltagerne deler erfaringer, muligheder og udfordringer med hinanden.

Er temadagen noget for dig?
Bestyrelsesmedlemmer, direktører, driftsledere og andre, der laver strategisk arbejde i selskaberne, vil kunne få glæde af dagen.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst

09.45 Fremskrivning af kraftvarmeværkernes elkapacitet mod 2040
Hør Dansk Fjernvarmes bud på, hvordan kraftvarmeværkernes elkapacitet udvikler sig frem mod 2040, og hvad det kan betyde for fremtidens energisystem primært baseret på fluktuerende vedvarende energi.
v/ Henrik R. Thomsen, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

10.15 Kraftvarmens betydning for systemdriften og fremtidens behov for regulerbar elkapacitet
Har kraftvarme en rolle i fremtidens balancering af elnettet, og hvilken rolle forventer Energinet, at kraftvarme skal spille? 
v/ Thomas Dalgas Fechtenburg, Senior Manager, Systemydelser, Energinet

11.00 Pause

11.15 Udvikling af elmarkedet – hvor passer kraftvarmen ind?
Energinet følger som systemoperatør udviklingen i elmarkedet tæt og vil fortælle om deres forventninger til det fremtidige elmarked, især med fokus på Kommissionens arbejde om reform 
af elmarkedet. Fokus er især på, hvordan kraftvarmen påvirkes og hvordan den passer ind i  fremtidens elmarked.
v/ Christian Daugaard Mikkelsen, økonom / Morten Pindstrup, chefingeniør, Elmarked, Energinet 

11.45 Opsamling på formiddagens indlæg 

12.00 Frokost

12.45 Gruppearbejde – med kaffe og kage undervejs
På baggrund af formiddagens indlæg skal grupperne levere input til Dansk Fjernvarme om, hvor de ser udfordringerne og mulighederne.

14.15 Hvordan betragter man kraftvarmens fremtidige rolle i Sverige?

14.45 Opsamling og afslutning 

15.00 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 20. marts 2023.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Line P. Schmidt

Line P. Schmidt ansat som konsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med elmarkedsforhold.

Mødeleder

Henrik Rønne Thomsen

Henrik Rønne Thomsen er ansat som chefkonsulent hos Dansk Fjernvarme. Han beskæftiger sig primært med elmarkedet for engrosydelser samt planlægning af energisystemet og systemdrift.