Temadag

Afholdt: Temadag om geotermi

Hvad er status for geotermi i Danmark og hvad forventes der at komme i spil det næste år? Deltag i temadagen og hør mere om dette og meget andet.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 11. NOVEMBER 2021. PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER.

Dansk Fjernvarme inviterer i samarbejde med GEUS til en temadag for alle, der interesserer sig for geotermi, både energi- og udviklingsmæssige punkter.

På dagen giver vi en status for geotermi i både Danmark og udlandet, og vi skal høre om myndighedernes arbejde med Task Force Geotermi.

Deltagelse fysisk eller online

Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.
 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.30

10.00 Velkomst og introduktion
v/ Søren Berg Lorenzen, Dansk Fjernvarme

10.10 Varmeplan 2021
Geotermien i Varmeplan 2021.
v/ Peter Sorknæs, Aalborg Universitet

10.35 Geotermi og WebGis-portalen
Hvad er geotermi og WebGis-portalen for dyb geotermi.
v/ Henrik Vosgerau og Anders Mathiesen, GEUS

11.00 Pause

11.30 Læring og resultater fra to geotermiske forskningsprojekter GEOTHERM og PERFORM
Udfordringer og succeshistorier
v/ Claus Kjøller, GEUS

12.00 Frokost

12.45 Præsentation af mellemdyb geotermi-projekter i Europa 
Lav-temperatur geotermal energi fra mellemdybder (500 til 1000 m) bliver i Holland brugt som varme-kilde til store gartnerianlæg. Et eksempel vil blive præsenteret og muligheder i Danmark diskuteret. Dele af indlægget vil være på engelsk.
v/ Frank Jelgersma, Visse & Smit, Holland og Bodil W. Lauridsen, GEUS

13.10 Overfladenær geotermi
Status på 5. generation fjernvarme og -køling (termonet) med overfladenær geotermi i Danmark.
v/ Søren Erbs Poulsen, VIA University College & Termonet Danmark

13.35 Gennemførelse af et geotermisk projekt
En gennemgang af, hvordan projektejer skal gribe projektering og projektrisiko an.
v/ Søren A. Christensen, WellPerform og Bo Sandross, WSCO

14.00 Kaffe & kage

14.30 Geotermi og regulativer
Udfordringer i de regulatoriske rammer.
v/ Mathias Schou Gammelgaard, AffaldVarme Aarhus

14.55 Task Force Geotermi
Hvad er tanken med dette initiativ?
v/ Jakob Nymann Rud, Energistyrelsen

15.20 Horizon Europe og andre mulige kilder til ansøgninger
Perspektiver og samarbejde omkring en ansøgning.
v/ Hanne Thomasen, GEUS

15.45 Tak for i dag
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 8. november 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Søren Berg Lorenzen

Søren Berg Lorenzen er ansat som varmechef hos Dansk Fjernvarme.