Temadag

Afholdt: Temadag om fossilfri spids- og reservelast

Fjernvarmens mål er at blive CO2-neutral i 2030. Det kan kræve at spids- og reservelast også bliver CO2-fri. Men kan det lade sig gøre? 

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT DEN 24. AUGUST 2021. PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER.

Hvordan kan spids- og reservelastbehovet gøres fossilfri? Hvilke grønne teknologier og driftsmåder vil kunne erstatte de eksisterende kedler, og hvordan sikrer vi fortsat høj forsyningssikkerhed og konkurrencedygtighed? – Det er nogle af de centrale udfordringer, fjernvarmesektoren står overfor, hvis vi skal nå i mål med et fossilfrit energisystem.

Dansk Fjernvarme afholder i samarbejde med Energistyrelsen en temadag om emnet. Baggrunden er, at der med klimaaftalen fra 22. juni 2020 for energi og industri mv. fremgår at igangsætte en række initiativer, der skal anskueliggøre en fossilfri fjernvarmesektor.

Energistyrelsen arbejder med at et initiativ hertil kunne være udarbejdelsen af en drejebog om fossilfri spids- og reservelast i fjernvarmen. Derfor vil alle, der deltager i temadagen kunne få indflydelse på, hvilke emner en drejebog især skal behandle. Du vil også blive præsenteret for konkrete cases fra selskaber, der allerede har arbejdet med fossilfrie spidslastløsninger.

Er temadagen noget for dig?
Temadagen er for fjernvarmeselskaber, rådgivere og leverandører, der står med udfordringer eller ønsker mere viden om omstilling til en fossilfri spids- og reservelast i varmeproduktionen.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme

09.35 Introduktion
v/ Jesper Koch, Grøn Energi


Blok 1 – Vilkår og vidensdeling om fossilfri spids- og reservelast

09.50 Rammerne for en eventuel drejebog om fossilfri spids- og reservelast
v/ Jeppe Krogh Skjølstrup, Energistyrelsen

Workshop om spids- og reservelast
Indsamling af viden til en eventuel drejebog for fossilfri spids- og reservelast.

12.00 Frokost

Blok 2 – Eksempler på fossilfri spids- og reservelast

13.00 El-kedler som spids- og reservelast i Storkøbenhavn
Muligheder og udfordringer i forhold til politik, samfund, økonomi og teknik?
v/ Jan Hindsbo, CTR

13.25 Omstilling fra oliekedler til fossilfri spids- og reservelast i et mindre fjernvarmesystem
Overvejelser om forsyningssikkerhed, forretning og fremtid.
v/ Tonny Dam Jensen, Sdr. Felding

13.50 Dansk Fjernvarmes F&U-konto – Bioolie-drejebogen
Bioolie som middel til CO2-netural spids- og reservelast.
v/ Asger Løngreen, Løngreen Energisystemer

14.15 Pause

Blok 3 – Systemintegration for fossilfri spids- og reservelast

14.30 Hvilke muligheder er der for at anvende el som spids- og reservelast
v/ Jacob Andreasen, Netselskabet N1

14.55 Kan vi bruge gas som fossilfri spids- og reservelast?
v/ Martin Therkildsen, Evida

15.20 Opsamling og afslutning 

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 19. august 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Jens Christian Nielsen

Jens Christian Nielsen arbejder som teknisk konsulent hos Dansk Fjernvarme, og særligt inden for områderne distribution, brugerinstallationer, graddage, solvarme, kraftvarme og varmepumper.