Temadag

Afholdt: Temadag om forsyningssikkerhed i en krisesituation

Hør bl.a. Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet fortælle om krisen med Rusland og Ukraine på en dag, hvor vi sætter fokus på perspektiverne for de voldsomme energipriser vi oplever.

Temadagen blev afholdt i Kolding den 4. oktober 2022. Præsentationerne kan ses her.

Energimarkederne er ramt af ’den perfekte storm’, hvor priserne på gas, el og i nogen grad biomasse ser nye højder, som vi ikke troede muligt for et år siden. På denne temadag sætter vi fokus på det hele, hvor vi snakker om forsyningssikkerhed og udviklingen på energimarkederne.

Det hele starter og slutter med Ruslands krig mod Ukraine. Derfor starter vi temadagen med Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet, der ofte er i medierne for at udtale sig om udviklingen i Ukraine. Han vil gøre os klogere på, hvad der baggrunden for Putins ageren, og samtidig komme med bud på, hvilke scenarier, der for krigen i Ukraine.

Energistyrelsen og Energinet vil også fortælle om de forskellige beredskabsplaner, som de kan gøre brug af afhængig af udviklingen. Ligeledes vil forskellige markedsaktører inden for gas, el og biomasse kommer med deres bud på hvilke scenarier for energipriserne vi ser ind i det næste års tid.

Er temadagen noget for dig?
Bestyrelsesmedlemmer, direktører, driftsledere og andre, der laver strategisk arbejde i selskaberne, vil kunne få glæde af dagen. 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Line P. Schmidt, konsulent og Anders Jespersen, økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme
 
09.45 Situationen i Ukraine og krisen med Rusland
Ruslands krig med Ukraine og Putins reduktioner af gas til Europa har sendt priserne på himmelflugt. Peter Viggo Jakobsen vil fortælle om, hvad der får Putin til at reagere som han gør og hvilke scenarier, vi kan forvente fremadrettet.
v/ Peter Viggo Jakobsen, lektor, Forsvarsakademiet

10.30 Pause

10.45 Masterplanen for beredskabet i en energikrise
Energistyrelsen har beredskabsplaner for energiforsyningen, herunder hvad der kan afbrydes. 
Energistyrelsen vil fortælle om, hvilke planer der er taget i brug, og hvilke der kan hives op af skuffen afhængigt af udviklingen på energimarkederne.
v/ Malene Hein Nybroe, Energistyrelsen

11.30 Beredskabet i Energinet
Energinet er ansvarlige for at opretholde forsyningssikkerheden for el og gas. Energinet vil fortælle om, hvordan de arbejder med de forskellige beredskabsplaner.
v/ Flemming Birck Pedersen, Energinet

12.00 Frokost

12.45 Udviklingen i markedet for biomasse
Biomassemarkedet er også ramt af prisstigninger og mindre udbud. Vi ser på situationen lige nu, og hvordan den kan risikere at udvikle sig ind i 2023.
v/ Simon Thorfinn, forretningschef, HedeDanmark

13.15 Udviklingen på gasmarkedet
Gasmarkedet har set store udsving siden Rusland angreb Ukraine og begyndte at reducere mængderne af gas til Europa. Usikkerheden omkring gaspriserne er den ’nye normal’, og vi ser 
på, hvordan udviklingen forsætter.
v/ Henrik Iversen, Andel Energi / Energi Danmark

13.45 Udviklingen på elmarkedet
Elmarkedet bliver også mere og mere ustabilt. En tør og varm sommer har sat sit præg på elmarkedet, og der er usikkerhed omkring udlandsforbindelserne. Vi ser på, hvilke scenarier, der er for elmarkedet ind i 2023.
v/ Anders Bilde, Lead Power Market Analyst, Centrica


14.30 Kaffe og kage

14.45 Dansk Fjernvarmes arbejde med energisituationen og beredskabet
Dansk Fjernvarme følger løbende udviklingen på de forskellige energimarkeder og er også løbende i dialog med myndighederne omkring situationen. Vi fortæller mere om dette arbejde.
v/ Kim Behnke, udviklingschef, Dansk Fjernvarme

15.15 Opsamling og afslutning
v/ Line P. Schmidt, konsulent og Anders Jespersen, økonomisk konsulent, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 28. september 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Line P. Schmidt

Line P. Schmidt ansat som konsulent hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med elmarkedsforhold.

Anders Jespersen

Mødeleder

Anders Jespersen

Anders Jespersen er ansat ved Dansk Fjernvarme, hvor han arbejder som økonomisk konsulent. Han har blandt andet ansvaret for afgiftsområdet. Anders underviser på flere kurser hos Dansk Fjernvarme.