Temadag

Afholdt: Temadag om fjernvarmens digitalisering

Digitalisering af fjernvarmen er godt i gang, og den giver effektivisering og bedre kundeoplevelse – men desværre også grobund for cyberangreb. Kom og få nyeste viden og hør om konkrete erfaringer fra fjernvarmeselskaber.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 27. SEPTEMBER 2021. PRÆSENTATIONERNE KAN SES HER.

Digitalisering af forsyningssektoren, herunder fjernvarmen, bliver en af de vigtigste bidrag til effektivisering af produktion og distribution. Og så er digitalisering af administrative og driftsmæssige processer blandt de investeringer, som hurtigst betaler sig tilbage – samtidig
med at kunderne oplever bedre fjernvarmeforsyning.

Digitalisering er både Regeringens og Folketingets strategi for hele det danske samfund. Automatisering og brug af data til forbedringer er en af de vigtigste veje til opretholdelse og udbygning af service til en lavere pris.

For fjernvarmen har digitalisering allerede hjulpet mange fjernvarmeselskaber med at effektivisere driften, forbedre økonomien og gavne forbrugerne. Men det stopper ikke her. Netop automatisering gennem ny brug af data fra f.eks. fjernaflæste målere, kan bidrage til driftsoptimeringer og dermed en lavere fjernvarmepris. Kunderne oplever at fjernvarmen fortsat er med høj forsyningssikkerhed, samtidig med at den enkelte kunde oplever bedre komfort.

Bagsiden af medaljen er, at den øgede digitalisering også giver øget risiko for cyberangreb. Derfor skal vi samtidig med digitalisering også beskytte IT-systemerne bedre.

Alt dette er rammen for temadagen om digitalisering. Der bliver en god blanding mellem nyeste viden, konkrete løsninger og gode erfaringer fra fjernvarmeselskaber.

 
Deltagelse fysisk eller online
Ved tilmeldingen vælger du, om du ønsker at deltage med fysisk fremmøde, eller om du vil være med online.
 

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

09.40 Visioner for digitalisering af fjernvarmen
v/ Carsten Østergård Pedersen, Grundfos & Grøn Varme Alliance

10.10 Hvordan EnergiCERT kan hjælpe dig med cybersikkerhed
v/ Søren Maigaard, EnergiCERT

10.40 Pause

11.00 Hvordan skaber energisektoren værdi ved digitalisering?
v/ Søren Skov Bording, direktør, Center Danmark

11.30 Digitale løsninger til optimeret markedsdeltagelse
v/ Anders N. Andersen, EMD International

12.00 Frokost

12.45 Fjernvarmeselskabernes digitalisering
v/ Steen Kramer Jensen, Dansk Fjernvarme

13.00 Digital optimering af fjernvarmen
v/ Alfred Heller, NIRAS & projektleder HEAT 4.0

13.30 Smart Fjernvarme II – teori og praksis
v/ Peter Friis Østergaard, Teknologisk Institut og Jeppe Vejen Nielsen, AffaldVarme Aarhus

14.00 Kaffe og kage

14.30 Praktisk digitalisering af fjernvarmeforsyningen
v/ Thorkil Bartholdy Neergaard, Brønderslev Forsyning

15.00 Administrationssystemer og driftsoptimering
v/ Flemming Dahl, DFF-EDB

15.30 Tak for i dag
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest  onsdag den 22. september 2021.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Mødeleder

Kim Behnke

Kim Behnke er udviklingschef i Dansk Fjernvarme. 

Indlægsholder

Steen Kramer Jensen

Steen Kramer Jensen er ansat som projektleder hos Dansk Fjernvarme og arbejder særligt med området digitalisering.