Temadag

Afholdt: Temadag om engrosmarkedet for el

Hvordan fungerer engrosmarkedet for el egentligt? Hvordan er markedet designet, når varen (el) ikke kan lagres? Hvordan kan jeg bringe mine anlæg (mere) i spil på elmarkedet? Disse og mange andre spørgsmål får du svar på ved at deltage på temadagen.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 17. MAJ 2022. FIND PRÆSENTATIONERNE HER.

Synes du også elmarkedet er komplekst og ønsker du også kunne forstå og forklare centrale elementer i engrosmarkedet for el?

Temadagen er en mulighed for at få større viden om elmarkedet og klæder dig bedre på til drøftelser i bestyrelsen.

På temadagen dykker vi ned i de centrale elementer, der tilsammen udgør engrosmarkedet for el:
• Grundlæggende begreber i elsystemet og elmarkedet
• Aktørerne i elmarkedet, herunder deres roller og ansvar
• De forskellige markedspladser: day-ahead markedet og intraday-markedet
• Prisdannelse og prisdrivere i markedet, herunder betydningen af mere sol og vindenergi
• TSO-markederne til balancering af elsystemet (markedet for systemydelser)
• Instrumenter til håndtering af markedsrisiko (det finansielle elmarked)
• Sammenhængen mellem spotmarkedet og det finansielle marked samt vigtigheden af begge markeder

Er temadagen noget for dig?
Temadagen henvender sig til alle, der har behov for en grundlæggende forståelse af elmarkedet.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00

09.30 Velkomst
v/ Line P. Schmidt, Dansk Fjernvarme
 
09.45 Introduktion til elsystemet og elmarkedet
Grundlæggende begreber, aktørerne i elmarkedet, herunder deres roller og ansvar.
v/ Mikkel Hesselbæk og Thomas Brostrøm, Centrica Energy Trading

10.15 Pause

10.30 Spotmarkedet for strøm (day-ahead marked)
Prisdannelse og prisdrivere for elprisen i Norden.
v/ Mikkel Hesselbæk og Thomas Brostrøm, Centrica Energy Trading

11.15 Pause

11.30 Intradaymarkedet for aktørernes handel med ubalancer
v/ Mikkel Hesselbæk og Thomas Brostrøm, Centrica Energy Trading

12.00 Frokost

13.00 Markedet for systemydelser
Introduktion til balancering af elsystemet og markedet for systemydelser.
v/ Mikkel Hesselbæk og Thomas Brostrøm, Centrica Energy Trading

13.45 Kaffe & kage

14.00 Instrumenter til styring af markedsrisici (det finansielle elmarked)
Hvorfor håndtering af risiko, og hvordan opstår risikoen? Hvordan bruger man finansielle kontrakter til risikostyring i praksis?
v/ Mikkel Hesselbæk og Thomas Brostrøm, Centrica Energy Trading

14.45 Opsamling og afslutning 
v/ Line P. Schmidt, Dansk Fjernvarme

15.00 Tak for i dag

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 11. maj 2022.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.