Temadag

Afholdt: Temadag om emissionskrav på mellemstore anlæg

Branchebekendtgørelsen om emissioner fra anlæg mellem 1 og 50 MW trådte i kraft i december 2017. Kom og hør hvilke teknikker, der gør det muligt at overholde kravene for særligt støv, NOx og svovl.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT DEN 29. MARTS 2019.

Tilbage i december 2017 trådte ”Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg” i kraft. Bekendtgørelsen er et resultat af dansk implementering af EU's MCP-direktiv, der sætter nye grænser for emissioner fra anlæg mellem 1 og 50 MW.
 
For nye anlæg er bekendtgørelsen allerede trådt i kraft. For de eksisterende anlæg gælder de nye emissionskrav fra 2025 for anlæg >5 MW. Allerede nu er det vigtigt at tage stilling til de ændringer og tilpasninger, som er nødvendige i kølvandet på den nye bekendtgørelse.
På temadagen vil loven blive gennemgået af Miljøstyrelsen med henblik på at tolke implementeringen.

Derudover vil der være fokus på forskellige løsninger til efterlevelse af kravene. F.eks. vil der være et indlæg, som handler om, hvordan anlæg renses for støv, hvilket primært er problematisk for flisanlæg.
 
Halmanlæggenes største udfordring bliver NOx-emissionerne. Derfor vil der på temadagen blive gennemgået tekniske løsninger til at regulere og dermed opfylde emissionskravene.

Mødeleder
Kate Wieck-Hansen, Dansk Fjernvarme

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.30

10.00 Velkomst – dagens program 
v/ Kate Wieck-Hansen, Dansk Fjernvarme

10.10 Introduktion til lovgivningen med eksempler 
v/ Anne Jensen, Miljøstyrelsen

10.55 Teori om støvdannelse i kedlen
v/ Kate Wieck-Hansen, Dansk Fjernvarme

11.10 Kort pause

11.30 Fjernelse af støv
Teori om partikelfjernelse, hvad kan man forbedre på i en cyklon og evt. ved forbrænding.
v/ Ole Schleicher, FORCE Technology

12.00 Frokost

12.45 Erfaringer med posefilter
v/ Bjarne Skyum, Fjernvarme Horsens A/S

13.10 Overvejelser ved etablering af el-filter på flis- og træpilleanlæg – pladsforhold, båndfilter 
v/ Niels Thorsen, MOE A/S
                                               
13.35 NOx-reduktion 
v/ John Martin Myrup, Verdo Energy

14.00 Forgasningskedel og minimering af emissioner – økonomi 
v/ Jens Dall Bentzen, Dall Energy

14.30 Kaffepause

14.45 Kan båndfilter undværes? – diskussion og erfaringer

15.15 Opsamling og afslutning

15.30 Tak for i dag

 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.