Temadag

Afholdt: Temadag om elforbrug til varmepumper i fjernvarmen

Fjernvarmen bliver i stigende grad elforbrugere. Grøn Energi inviterer til temadag, hvor vi sætter fokus på, hvordan værkerne sikrer, at de har de bedste kontrakter, køber el billigst muligt og i øvrigt udnytter de muligheder som elmarkederne giver.  

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT I KOLDING DEN 24. JUNI 2019.

På temadagen vil du høre om de overvejelser, du bør have vedrørende kontraktforhold, aftaler om køb af strøm og hvilke muligheder, der venter i fremtiden.

Desuden vil du høre om det pågående arbejde med udvikling af nye eltariffer, som i højere grad skal understøtte et fremtidigt intelligent og integreret energisystem. 

På temadagen får du:
• Nyttig og seneste viden om elmarkedet og udviklingen i elsektoren
• Svar på spørgsmål via indlæg fra Energinet, elnetselskaber, balanceansvarlige, m.fl. 
• En indholdsrig oplevelse med ligesindede kollegaer 

Er temadagen noget for mig?
Temadagen henvender sig til fjernvarmeværker, som allerede har eller har planer om at etablere et elforbrug til enten en varmepumpe eller en elkedel.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00
 
09.30 Velkomst
v/ Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme
 
09.40 Radius' perspektiver på elektrificering af hovedstadens fjernvarme
Elmarkedet udvikler sig hastigt i disse år og elnetselskaberne gør klar til at kunne levere, når Danmark skal elektrificeres. Hør, hvordan landets største netselskab tager imod bl.a. fjernvarmeværker med varmepumper og elkedler.
v/ Niels Christian Nordentoft, Radius
 
10.00 Hvad gør de balanceansvarlige for at fremme fleksibiltet?
Hvilke produkter findes på elmarkedet, og hvordan hjælper den balanceansvarlige med at optimere de finansielle produkter?
v/ Mikkel Hauge Jensen, Energi Danmark A/S
 
10.20 Hvorfor skal elforbrug være fleksibelt? 
Hvad får samfundet ud af fleksibelt forbrug, og hvad får et fjernvarmeværk ud af det?
v/ Line Kamp Bräuner, Energinet
 
10.40 Pause
 
11.10 Fra planlægning til drift
Hvordan designer man fremtidens fjernvarme, og hvad er anbefalinger til optimal drift? 
v/ Niels From, PlanEnergi
 
11.30 Optimal drift af varmepumpe – hvordan optimeres den samlede varmepris?
Som elforbruger opstår nye markeder og nye muligheder. Hvordan udnyttes disse nye muligheder bedst muligt til fordel for en lav varmepris.
v/ Mikkel Hesselbæk, A2Energy
 
11.50 Frokost
 
12.50 Store varmepumper i fjernvarmeregi set fra et eldistributionssynspunkt
Distributionsselskaber har fokus på tilslutning og tariffer for store varmepumper. Formålet er at integrere større elforbrug med færrest mulige investeringer, hvilket kræver at man fremmer fleksibiliteten i vores elsystem.
v/ Jacob Andreasen, Evonet
 
13.10 Tarifprojekt og nye produkter for fleksibelt forbrug – hvad er i støbeskeen?
Energinet arbejder – sammen med Dansk Energi Net – både på at forbedre tariferingsmodellen og på at udvikle nye netprodukter for afbrydelige kunder ift. brug af transmissionsnettet. Hør, hvad der er i støbeskeen.
v/ Hans Knudsen, Energinet 
 
13.30 Hvad kan vi forvente af myndighedernes arbejde med de fremtidige eltariffer?
Lovgivning på tarifområdet er ikke tidssvarende. Fremtidens forsyning skal bygge på fleksibelt forbrug, afbrydelighed og mere omkostningsægte tariffer. Men hvad er i støbeskeen?
v/ Mathias Pihl, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
 
13.50 Nye eltariffer – hvad er vigtigt fra et fjernvarmeperspektiv 
Der arbejdes med udvikling af nye eltariffer. Hør, hvad Grøn Energi og Dansk Fjernvarme arbejder med i den forbindelse.  
v/ Nina Detlefsen, Grøn Energi
 
14.10 Kaffe & kage
 
14.40 Hvordan ønsker FSE tarifferne skruet sammen?
Tariffer er vigtige for industri, som bruger meget strøm. Hør deres tanker om, hvordan tarifsystemet for fremtidigt elforbrug bør ser ud. 
v/ Anders Houmøller, Foreningen for Slutbrugere af Energi (FSE) 
 
15.00 Erfaringer med intelligent styring af VP i HOFOR
Med varmepumper opstår nye muligheder for at optimere varmeprisen. HOFOR har arbejdet med at udnytte mulighederne i elmarkedet for drift af varmepumpen. 
v/ Tore Gad Kjeld, HOFOR
 
15.20 Opsamling og afslutning 
v/ Nina Detlefsen, Grøn Energi
 
15.30 Tak for i dag
 

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Nina Detlefsen, Chefanalytiker, Grøn Energi

Mødeleder

Nina Detlefsen

Nina Detlefsen er chefanalytiker ved Grøn Energi og arbejder med elektrificering af fjernvarmen. Derudover deltager Nina i tværgående udviklingsprojekter med både fjernvarmeselskaber, industri og universiteter om både udvikling af smarte, bæredygtige byer og arbejde med nye digitaliserede systemer til optimering af fjernvarmeproduktion.