Temadag

Afholdt: Temadag om elforbrug i fjernvarmesektoren

Der sker meget på elmarkedet for tiden – samtidig med at mange fjernvarmeselskaber bliver elforbrugere. Derfor fokuserer vi på denne temadag på den seneste udvikling, som har betydning for elforbrugende fjernvarmeselskaber.

TEMADAGEN BLEV AFHOLDT AF GRØN ENERGI OG DANSK FJERNVARME DEN 28. SEPTEMBER 2020. INDLÆGGENE KAN SES HER.


For at fjernvarmesektoren kan blive fossilfri samt udnytte vedvarende energikilder, får elektricitet en stadig større betydning som drivenergi til de teknologier, som skal opsamle og fremstille fjernvarmen. Derfor er fjernvarmesektoren langsomt ved at ændre sig fra et kraftvarmesystem med elproduktion til et elforbrugende system med andre udfordringer i forhold til elsystemet sammenlignet med tidligere. 

Er det overhovedet en god idé at integrere el og varme mere? Hvorledes købes elektricitet og hvilke elprodukter er tilgængelige for fjernvarmesektoren? Kan elpatroner blive ved med at være baseret på tysk overskudsstrøm? Hvorledes vendes strømmen på et kabel, når der skiftes fra levering til forbrug, og hvad er betingelserne herfor? Hvorledes tilsluttes nyt elforbrug? Kan vindmøller og fjernvarme kobles tættere sammen samt give synergi og bedre økonomi for begge teknologier? Kan ny lovgivning og tariffer ændre betingelserne for elforbrug i fjernvarmesektoren? 

Disse spørgsmål og mange flere besvares på temadagen, hvor der også bliver plads til at møde kollegaer i branchen, udveksle erfaringer og diskutere løsninger.

Er temadagen noget for dig?
Temadagen er for dig, der er ansat i et fjernvarmeselskab, som planlægger eller har elforbrugende varmeproduktionsenheder – typisk elkedler eller varmepumper.

Program

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00
 
09.30 Velkomst
v/ Nina Detlefsen, Grøn Energi
 
09.40 El i fjernvarmen i et helikopterperspektiv
v/ Claus A. Nielsen, DIN Forsyning
 
10.05 Optimering af elkøb – fokus på systemydelser og prisprodukter
v/ Mikkel Hauge Jensen, Energi Danmark
 
10.30 Pause

11.00 Fleksibilitet i elmarkedet – hvorfor det bliver afgørende for driftsøkonomien
v/ Mikkel Hesselbæk, A2Energy
 
11.25 Specialregulering, hvad sker der?
v/ Henning Parbo, Energinet
 
11.50 Opsamling og spørgsmål

12.00 Frokost

12.50 Tilslutning af nyt forbrug – tips og tricks
v/ Jacob Andreasen, N1

13.15 Regulatoriske testzoner – hvad er op og ned?
v/ Hanne Lylov Nielsen, Energistyrelsen
 
13.40 Eltariffer – status tarifmodel 3.0
v/ Nicolaj Mølgaard Jakobsen, Dansk Energi
 
14.05 Kaffe og kage
 
14.35 Hvor skal strømmen komme fra? – synergi mellem vind og varme
v/ Søren Klinge, elmarkedschef, Wind Denmark
 
15.00 Eltariffer, nettoafregning og varmepumper
v/ John Tang, Dansk Fjernvarme
 
15.30 Tak for i dag
 

Tilmeldingsfrist

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest  onsdag den 23. september 2020.

Praktisk information og betingelser

Læs mere om praktiske oplysninger, afbudsvilkår, persondata og andre betingelser her.

Samme sted kan du finde kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer.

Nina Detlefsen, Chefanalytiker, Grøn Energi

Mødeleder

Nina Detlefsen

Nina Detlefsen er chefanalytiker ved Grøn Energi og arbejder med elektrificering af fjernvarmen. Derudover deltager Nina i tværgående udviklingsprojekter med både fjernvarmeselskaber, industri og universiteter om både udvikling af smarte, bæredygtige byer og arbejde med nye digitaliserede systemer til optimering af fjernvarmeproduktion. 

John Tang

Indlægsholder

John Tang

John Tang er chefkonsulent ved Dansk Fjernvarme